Maskinist/maskiningeniør

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs kysten, og jobber hver dag for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Region 7 er en av syv regioner og har til sammen 17 ansatte fordelt på regionskontoret i Svolvær og tilsynskontorene i Harstad, Tromsø og Hammerfest.

Vi søker nå etter en inspektør til regionskontoret vårt i Svolvær. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide innenfor Sjøfartsdirektoratets kjerneprosess 3; verifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy. 
  Innebærer:
  • Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip og flyttbare innretninger
  • ISM-revisjon
  • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
  • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner samt arbeids- og levevilkår
  • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
  • Fjerntilsyn
 • Hospitering ved andre regions- og tilsynskontor ved behov
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som maskinist tilsvarende klasse M1, eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets - begge i kombinasjon med minimum fem års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde. Vi søker fortrinnsvis en kandidat med nevnt utdanning, men godt kvalifiserte søkere med relevant elektro-, automasjons-, eller nautisk bakgrunn kan bli vurdert til stillingen.
 • Erfaring fra M1-stilling om bord, eller relevant praksis fra fartøy, skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Interesse for/gode kunnskaper knyttet til bruk av digitale verktøy
 • Kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjoner er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet
 • Det kreves sertifikat for personbil

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et bredt fagmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid med kollegaer med et høyt kompetansenivå
 • Kursing, kompetanseheving og gunstige permisjonsordninger til eksempelvis etter- og videreutdanning
 • God balanse mellom arbeid og fritid - fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering av opptjent fleksitid
 • Gode pensjons-, låne - og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse - se mer her.
 • Kompensert reisetid og betalt overtid

Stillingene lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskodene:

1087, 'overingeniør', brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000 per år.
1181, 'senioringeniør', brutto årslønn kr. 541.000 - 691.000 per år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.