Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Maskinist / ingeniør innen maskin

Direktorater og tilsynsorgan

Avdeling for fartøy og sjøfolk søker nå etter en maskinist eller maskiningeniør til Underavdeling fiskefartøy. 

Har du erfaring fra maritim næring og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være stillingen for deg!

Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regelverk, tilsyn av fartøy, informasjons- og holdningsskapende arbeid, jobber vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs. Vi skal være en pådriver og tilrettelegger for det grønne skifte.

Vi kontrollerer at dokumentasjon som innsendes på nybygg, ombygginger og innflagginger oppfyller de krav som er fastsatt i regelverket. Arbeidet i Underavdeling fiskefartøy skjer gjennom utstrakt kontakt med konsulenter, verft og rederier. Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonelle design og prosjekter med ny teknologi. 

Vi søker nå etter kandidater som kan jobbe med sertifisering av nybygg, ombygginger og innflagginger av fiskefartøy innen fagområdet maskin. Arbeid innen andre fagområder kan også bli aktuelt.  

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning som maskinist tilsvarende klasse 1 (M1), eller ingeniørutdanning på bachelor- eller masternivå innen maskin eller tilsvarende teknisk fagkrets 
 • Manglende formell utdannelse kan i særlige tilfeller kompenseres med relevant erfaring
 • Det er ønskelig med erfaring fra skipskonsulent, klasseselskap, godkjent foretak, verft, rederi eller tilsvarende
 • Søker må ha gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Nyutdannede kan også søke

Personlige egenskaper:

 • Søker må være kundeorientert, løsningsorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig
 • Søker må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi og miljøvennlig skipsfart, og vi skal være en pådriver og tilrettelegger for det grønne skifte. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Goder og tilbud til ansatte:

 • Familievennlig personalpolitikk med fleksible ordninger for arbeidstid og -sted 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Satsing på medarbeiderne våre med tilrettelegging for kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • Trening i arbeidstiden
 • Ferieleilighet i Spania
 • Kantine med subsidierte priser

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i stillingskode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør, med brutto årslønn på henholdsvis kr. 542 000 - 640 000 eller 590 000 - 790 000. I tillegg får du kompensasjon for reisetid og betalt overtid.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv, og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i en av disse gruppene - det vil si positivt særbehandlet på denne måten - må søkerne oppfylle visse krav. Du finner mer informasjon her.


For mer informasjon om hvem Sjøfartsdirektoratet er og hva vi kan tilby - sdir.no