Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Maritim aspirant/brannkonstabel

Politi, brann og toll

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommuner. TBRT’s visjon er trygghet for alle – hver dag. Vi har nå behov for flere ansatte i beredskapsavdelingen i Trondheim.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av vaktberedskap, brannbekjempelse og arbeid ved andre ulykker, drift og vedlikehold av utstyr, øvelser og annet. TBRT ønsker allsidige vaktlag og ønsker nå å øke sin maritime kompetanse.

 

Krav til kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjoner må være oppfylt på søknadstidspunkt dersom ikke annet er angitt. 

 • Enten ha Dekksoffisersertifikat klasse D5 eller høyere for navigatører, eller Maskinoffisersertifikat klasse M3 eller høyere for maskinister
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år sammenhengende. 
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling. 
 • Må kunne fremskaffe godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd) på testene. 
 • Inneha gyldig helseattest for sjøfolk, uten restriksjoner
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig. 
 • Må være svømmedyktig. 
 • Må være fysisk og psykisk skikket, herunder ha god høydetoleranse og ikke klaustrofobi.
 • Må ha holdninger som er forenelige med TBRT’s verdier. 
 • Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Arbeidserfaring, tilsvarende 4 års 100% stilling, hvorav minst 2 års fartstid på fartøy over 15 meter, stilles som ett minimum.

 

Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling. Det er ønskelig med gyldig Kvalifikasjonsbevis for navigatører på hurtiggående fartøy eller Kvalifikasjonsbevis for brobesetning på hurtiggående fartøy

 

Beredskapstjenesten er organisert med skiftordning fordelt på fire brigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke. 

Aspiranter som tilsettes følger et utdanningsløp og forplikter seg til å gjennomføre yrkesutdannelsen som kreves for å bli brannkonstabel. Utdanningsløpet innebærer to års systematisk internopplæring som avsluttes med grunnkurs ved Norges brannskole. I TBRT vil aspirantene få internopplæring på dagtid i 3 måneder. Etter endt grunnkurs går aspirantene over til stilling som maritim brannkonstabel, en kombinasjonstjeneste der man hovedsakelig tjenestegjør som brannmannskap på bil og i perioder tjenestegjør som skipsfører eller maskinist på brann- og redningsbåtene. 

Alle som får tilbud om stilling, forplikter seg til å ta førerkort klasse BE innen prøvetiden på 6 måneder. Kurset tas på fritiden for egen bekostning.

 

Stillingene som aspirant avlønnes pr 01.05.2021 mellom kr. 312.000,- og kr. 419.400,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. ca 105.000,- pr år når aspirantene går inn skiftordning.

 

Et antall søkere vil bli innkalt til seleksjonsdager med testing i uke 17. Intervju vil foregå i uke 18. For mer informasjon: www.tbrt.no.