Lysdesigner

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

I produksjonsavdelingen søker vi etter 1 engasjert person med designkompetanse for flerkamera lyssetting.
Du er godt orientert om designtrender, har høy teknisk kompetanse og ønsker å videreutvikle deg selv sammen med fagområdet lysdesign i NRK.  Du kan ta ansvar for lysdesign til NRKs produksjoner, utvikle idè og ha ansvar for prosjektering, programmering og presentasjon til oppdragsgiver og samarbeidspartnere.
Du vil samarbeide nært med oppdragsgiver, producer, scenograf og andre grupper i Design.

Lysdesigner har hovedansvaret for lysdesign til TV-produksjoner i studio og på OB fra begynnelse til slutt. Du må kunne jobbe selvstendig med konseptutvikling i nært samarbeid med regi, scenograf og grafiker. Dette innebærer ansvar for planlegging av programmering, styring av lysleveransens økonomi og logistikk, og ansvar for gjennomføring under avvikling. Lysdesigner fungerer som arbeidsleder for lysteamet i produksjonsfasen (rigg/avvikling).

Arbeidsoppgaver:

Prosjekt- og arbeidsledelse, økonomioppfølging og kvalitetssikring. Ansvar for planlegging av programmering, styring av lysleveransens økonomi og logistikk, og ansvar for gjennomføring under avvikling. Lysdesigner skal bidra til planlegging av logistikk knyttet til lysteamet. Kompetanseutvikling og nyskapning i konsepter, materialer og arbeidsmetoder til dekorasjonselementer og utstyr i Set Design. Funksjonen er en 100 % stilling og inngår i faggruppen Set Design.
Noen scenografioppdrag kan forekomme.

Arbeidsledelse:

Lysdesigner fungerer som arbeidsleder for lysteamet i produksjonsfasen (rigg/avvikling) i prosjekter hvor lysdesigner er hovedansvarlig.

  • Kvalitetssikre bemanning og fordele arbeidsoppgaver på teamet.
  • Ansvar for og kvalitetssikring av eksternleveranser.
  • Ansvar for rigg i studio /location iht. godkjente tegninger.
     

Økonomi:

  • Ansvar for forvaltning av lysbudskjett.
  • Ansvar for oppsett/innhold av mini-konkurranse og innhenting, samt vurdering av anbud.
  • Oppfølging og rapportering av kalkyler.
  • Varsle berørte parter ved avvik fra kalkyle og arbeidsplaner. 

 

Samarbeid:

Lysdesigner må kunne jobbe selvstendig med konseptutvikling i nært samarbeid med regi, scenograf og grafiker. Stimulere til samarbeid og fleksibilitet mellom fagleveranser i Set Design. Være oppsøkende og stimulere til samarbeid mellom programprosjektet og Set Design. 

Kvalifikasjoner:

Høyskole/universitetsutdanning, eller tilsvarende kompetanse basert på relevant yrkeserfaring.

Erfaring:

God kompetanse på programmering av GrandMa2. God kunnskap om system for lys, video, nettverk og ip-systemer. Gode kommunikasjonsevner. Gode språkegenskaper: Norsk, engelsk.
Det kreves erfaring i designutvikling, arbeidsledelse, personaloppfølging og økonomioppfølging.
Ønskelig med kjennskap til/erfaring som scenograf.

Kunnskap og ferdigheter:

Kompetanse og erfaring som lysdesigner for flerkamera. Kompetanse på programmering av video. Kompetanse på tegningsprogramvare; som Wysiwyg, SketchUp, Vectorworks, ol..
God digitalkunnskap på visualisering.
Tar ansvar for utviklingen av egen kompetanse, og holder seg oppdatert på nye trender og utvikling innenfor eget fagområde. 

Personlige egenskaper:

Lysdesigner må ha gode sosiale egenskaper og være god på kundebehandling. Du kan handle på eget initiativ, få ting til å skje og ta ansvar for resultatene.
Kan utføre planer med engasjement og utholdenhet og vil følge regler og prosedyrer for å oppnå kvalitet.  Du tar selv initiativ med å innhente den informasjonen du trenger for å utføre oppgaven.
Forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og kan foreta sunne og rasjonelle vurderinger.
Kan demonstrere ekspertise innen fagområdet lys. Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning; og presenterer løsninger på en effektiv måte.
Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby Norges største og mest kompetente fagmiljø for lyssetting av flerkamera fjernsynsproduksjon. Du vil få jobbe med de fleste av de mest populære fjernsynsproduksjonene i Norge.