Løsningsarkitekter

Utlendingsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdeling i UDI og har i overkant av 80 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400.000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet.   

Arbeidsoppgaver:

I stillingen som løsningsarkitekt vil du måtte gjøre det godt kjent med UDIs systemportefølje. Overgangen til nye løsninger tar tid, og nye løsninger må fungere godt med gamle løsninger i en god stund fremover. Det stiller krav til transisjonsarkitekturen. Du vil jobbe med å legge føringer og prinsipper for nye løsninger samtidig som du bidrar til at de gamle løsningene fortsatt kan fungere. Du vil sammen med de øvrige arkitektene i avdelingen utarbeide og vedlikeholde planen for forvaltningens systemportefølje. Du utformer løsninger i samarbeid med interne funksjonelle rådgivere og innleide utviklingsressurser.

Sentrale oppgaver i stillingen vil være å

 • være ansvarlig for utforming av fremtidsrettet, helhetlig løsningsarkitektur i de prosjektene du til enhver tid har ansvar for, herunder virksomhetsarkitektur, informasjonsarkitektur og integrasjonsarkitektur
 • være med å analysere eksiterende IT-arkitektur og bidra til utforming av målarkitektur og veikart i UDI
 • bidra til å finne frem til gode transisjonsarkitekturer ved overgang fra en monolittisk arkitektur til en mer distribuert og fremtidsrettet arkitektur.
 • bidra til å vedlikeholde føringer for arkitektur i UDI
 • evaluere løsningsalternativer opp mot arkitekturføringer og prinsipper
 • kvalitetsikre valgt løsningsarkitektur internt og opp mot andre samarbeidende etater 
   

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere relevant utdanning innen informasjonsteknologi på enten master- eller bachelornivå. 
 • Du må kunne sette deg inn i utlendingsfagdomene og kunne forstå fag sine funksjonelle behov og omsette de til gode tekniske løsninger basert på UDIs arkitekturprinsipper og føringer for arkitektur.
 • Du må ha erfaring med å utarbeide applikasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur samt ha god forståelse for teknologiarkitektur.
 • Du har erfaring med og god forståelse for integrasjoner og mønster for dette.
 • Det er en fordel om du har erfaring med hendelsesorientert og komponentbasert arkitektur.
 • Det er en fordel om du har jobbet med mikrotjenester.
 • Det vil vektlegges om du har erfaring med Microsoft Azure og dens PaaS tjenester.
 • Du er god til å utarbeide lettfattelige arkitekturskisser og teknisk løsningsdesign.
 • Det vil vektlegges om du har erfaring med modellering ved bruk av Archimate, BPMN, UML eller DMN.
 • Det fordel om du er TOGAF sertifisert.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til UDIs systemportefølje.
 • Personen som ansettes må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i henhold til Sikkerhetsloven.

Vi vil vektlegge at du kan vise til erfaring som er relevante for stillingen.

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape engasjement og lede prosesser.
 • Du er lidenskapelig opptatt av IT arkitektur.
 • Du er utadvendt og er god på samarbeid, både med folk med IT bakgrunn og de som representerer fag og brukere.
 • Du er resultatorientert og kan jobbe fram gode løsninger gjennom kompromiss som trekker UDI i retning av våre arkitekturtekniske og funksjonelle målbilder.
 • Du evner å tenke langsiktig i en operativ hverdag.
 • Du er en arkitekturfaglig autoritet med evne og lyst til å argumentere for UDIs arkitektursynspunkter.

Vi tilbyr:

 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Gode mobile løsninger for hjemmekontor
 • Stillingen lønnes som overingeniør (SKO 1087) i lønnsspennet 750 000 – 950 000 brutto pr. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.  

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no). Ved utdanning fra utlandet ber vi om attest fra Nokut.

Den som blir tilbudt stillingen må legge frem en utvidet politiattest.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsetting, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.  
 
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med offentleglova kan en søker bil offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.