Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kongsberg Gruppen

Logistics Coordinator (DSS 13/23)

Holdingselskaper

Kongsberg Defence and Aerospace AS er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer.  Space & Surveillance er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi har mer enn 30 års erfaring med romfart og leverer oppdragskritiske mekanismer til oppskytning, jordobservasjon og kommunikasjon. Vi bidrar også med mekanismer til ulike romsonder for utforskning av  i solsystemet. Våre produkter er nå med på ferder til planeter som Merkur, Venus, Mars og Jupiter. Våre produkter og tjenester leverer viktige bidrag til klima og miljøovervåkning. Vi leverer også maritime kontrollsystemer for overvåkning som integrerer bruk av land- og satellittdata.

Vi søker nå etter en Logistics Coordinator i vår avdeling for Procurement & Material Handling.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Koordinere vareflyt (internt i vår divisjon, med øvrige divisjoner i KDA, og med eksterne leverandører av transporttjenester)
 • Utarbeide transportdokumentasjon i henhold til gjeldende maler
 • Forbedre og effektivisere vareflyt og lagring av eget utstyr og deler
 • Bistå prosjektene og innkjøp med pakking og klargjøring av forsendelser
 • Ha oversikt over forbruksvarer (pakkemateriell) og melde behov til innkjøp
 • Ha oversikt over alle utgående forsendelser
 • Sammen med våre planleggere ha en oversikt over interne lagre
 • Ha ansvar for leiebil (vask, service, tanking)

Vi ser for oss at du har bakgrunn innenfor følgende utvalgte områder:

 • Utdanning innen logistikk fagbrev eller lignende, eventuelt relevant erfaring
 • Kjennskap til regelverket innen eksportkontroll er ønskelig

Hva ser vi etter hos deg:

Du tar eierskap til dine oppgaver og har høy ansvarsfølelse

 • Du kan håndtere en hektisk hverdag
 • Du er nøyaktig
 • Du er vant med Engelsk som arbeidsspråk og kommuniserer godt både skriftlig og muntlig.
 • Godt humør og stå-på vilje

Hos oss i divisjon Space & Surveillance så kan vi tilby:

 • Interessante, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og motiverte kollegaer
 • God støtte og opplæring i etablert innkjøpsorganisasjon og verktøy.
 • En kompakt organisasjon, der den enkeltes innsats i teamet gir synlige resultater direkte på de leverte sluttproduktene
 • Konkurransedyktige betingelser i et arbeidsmiljø med stabile rammevilkår
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

Kandidater vil bli vurdert fortløpende.