Ledig stilling

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

LIS/ lege med lisens

Sykehus

 

Vi har 2 ledige vikariat som LIS3 og lege med lisens (LIS 0) ved Revmakirurgisk/ ortopedisk avdeling

6 måneder 100 %, med mulighet for forlengelse

 

Revmakirurgisk/Ortopedisk avdeling ved HSR er en elektiv ortopedisk avdeling med lange tradisjoner for proteser i store ledd (hofte, kne, skulder), samt skulder-, albue-, hånd- og fotkirurgi. Vi har en ortopedisk sengepost, ortopedisk poliklinikk, dagkirurgi og en egen postoperativ overvåkingsenhet. Vi samarbeider tett med vår revmatologiske avdeling. Avdelingen har for øyeblikket 5 overleger i ortopedi, 2 LIS, 2 anestesileger, 4 anestesisykepleiere, 5 operasjonssykepleiere og 3 operasjonsteknikere. Av sykehusets 14 senger er 8 forbeholdt ortopediske pasienter.

Vi har behov for leger med både kort og lengre erfaring, og vi oppfordrer leger som venter på turnustjeneste til å søke. Aktuelle kandidater vurderes fortløpende.

 

Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk eller nordisk språk, muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby varierte og spennende oppgaver innen ortopedi i et godt arbeidsmiljø. Vi setter kompetanseutvikling og samarbeid høyt, og legger til rette for kurs. Avdelingen har fast HHLR og MTU-dag årlig.

Sykehuset har gode velferdstilbud for ansatte, som for eksempel hytteutleie, basseng, stort treningsrom, julebord, blåtur, sommeravslutning og andre sosiale tilstelninger. God pensjonsordning i KLP.

Se også informasjon om sykehuset på: www.hsr.as

HSR er i dialog med Helse Fonna og Helse Vest RHF om et avtalegrunnlag, for søknad om godkjenning hos Helsedirektoratet innen spesialistutdanningen ortopedisk kirurgi. Slik avtale og godkjenning forutsettes avklart innen ansettelse i LIS-3 stillingen.

 

Tiltredelse: 15.01.2024
Søknadsfrist: 04.12.2023