Ledig stilling

Larvik kommune

Legespesialist til sykehjem og helsehus

Offentlig forvaltning

Legetjenesten i Larvik kommune er organisert under kommuneoverlegen med ansvar for kliniske tjenester. I sin ledergruppe har kommuneoverlegen med seg 3 fagoverleger, fagoverlege for sykehjem og helsehus, fagoverlege for familiesentrene og fagoverlege for legevakt. (alle stillinger besatt)

Larvik kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering, og praksis ved helsehuset godkjennes som sykehuspraksis.

De kommunale legene betjener 9 sykehjem, 1 rehabiliteringssenter og helsehuset med ØHD, avklaring og lindrende avdelinger. I tillegg utfører de legetjeneste ved en psykiatrisk avdeling og botilbud lokalisert i helsehuset.

Det er en ansvarlig lege for hver avdeling / institusjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Som spesialist vil du få ansvar for egne avdelinger samtidig som du er aktiv i det kliniske arbeidet. Dette innebefatter blant annet, previsitter, visitter, innkomstnotater, behandlingsplaner, epikriser, legemiddelgjennomgang, årskontroller, pårørende samtaler osv. I tillegg vi du som spesialist få veilederansvar for leger i spesialisering, og du vil ha løpende supervisjon for legene ved avdelingene.
 • Deltagelse i tverrfaglige fora er en viktig del av jobben, hvor pasienten settes i fokus på tvers av profesjoner og fag.
 • Det gjennomføres internundervisning ukentlig som går på omgang mellom legene, og hvor alle må bidra.
 • Gjennom sommerferieavviklingen og ved høytider har spesialistene bakvakt for vakthavende leger etter en oppsatt plan.
 • Du rapporterer faglig til fagoverlegen for sykehjem og helsehus, og administrativt til "legetjenesten" under kommuneoverlegen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er spesialist, fortrinnsvis i allmennmedisin, men andre relevante spesialiteter kan være aktuelle. Du har en bred erfaring og med interesse for geriatri og sykehjemsmedisin, og kommunehelsetjenestens ansvar og roller.

 • Norsk godkjenning / lisens som lege
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Dokumenterte god kunnskap i bruk av datasystemer og elektronisk pasientjournal
 • Dokumentert erfaring som veileder, og fortrinnsvis gjennomført veilederkurs
 • Førerkort klasse B en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjonsevner både som formidler og lytter
 • Du samarbeider godt og bidrar positivt til å utvikle en god samarbeidskultur
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du er tydelig, trygg, støttende og kan jobbe selvstendig
 • Du "ser" dine kollegaer, pasienter og deres pårørende
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal

Vi tilbyr:

Larvik kommune har det siste året satset mye på å utvikle legetjenesten både faglig og med stabiliserings- og støttetiltak.

 • Konkurransedyktig lønn
 • Trygge goder gjennom det å være fast ansatt i kommunen
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Kommunale velferdsordninger
 • Varierte oppgaver med faglig utvikling
 • Fagdager og mulighet til å delta på relevante kurs
 • Dagtjeneste
 • Gode, hyggelige kollegaer

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.