Detaljer


Lege til strategiske utredninger

Er du lege og ønsker å være med å bidra til et enklere helse-Norge? Direktoratet for e-helse ønsker å styrke sin kompetanse med en lege som kan bidra i direktoratets utredninger og utviklingen av e-helse i Norge.

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.
Direktoratet har ansvar for en rekke tidlige faseutredninger og prosjekter innen e-helsefeltet og digitalisering av offentlig sektor. Eksempler er felles kommunal journal (Akson), kunstig intelligens, digital hjemmeoppfølging, helsedata, m.m. Utredningene utarbeides i samarbeid med aktører i helse- og omsorgssektoren og andre fagmiljøer i direktoratet.

Vi søker en lege med god innsikt i helse- og omsorgstjenesten og med interesse for digital transformasjon for å sikre gode digitale løsninger for helsetjenesten, innbyggere og myndigheter, samt enklere samhandling mellom aktører.

Som seniorrådgiver vil du bidra med dine fagvurderinger og arbeide for å sikre at behov fra helse- og omsorgstjenesten blir ivaretatt i en helhetlig tilnærming i utredninger og prosjekter. Du kommer til å ha et utstrakt samarbeid med eksterne aktører og andre interne miljøer. Det er derfor ønskelig at du har strategisk kompetanse og god faglig innsikt i digitale løsninger i helse- og omsorgssektoren. Utredningene følger utredningsinstruksen og prosjekter gjennomføres i henhold til vår prosjektmetodikk.
Direktoratet har etablert Helsefaglig råd og et fagnettnettverk der medlemmer med helsefaglig utdanning gir råd i virksomheten som er relevante for e-helse- og IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse skal registreres som utdanningsvirksomhet, som legger til rette for spesialisering i samfunnsmedisin. Stillingen er fast og er for tiden plassert i Avdeling utredning i Divisjon strategi og portefølje. Divisjonen skal være en premissgiver på e-helseområdet og sikre en forutsigbar IKT-utvikling gjennom strategisk styring. Vi har ansvar for nasjonale e-helsestrategier og handlingsplaner, videreutvikling av nasjonale styringsstrukturer, utredningsoppdrag, tverrsektorielt, internasjonalt samarbeid og nasjonal porteføljestyring.

 

Arbeidsoppgaver

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å

 • bidra med faglige vurderinger i arbeidet med fremtidens digitale og helhetlige løsninger for helse- og omsorgssektoren
 • gjennomføre og ev. lede strategiske utredningsoppdrag
 • delta i prosjekter og programmer med for eksempel behovsanalyser, kravspesifikasjoner, løsningsbeskrivelser, leverandørvurderinger og gjennomføringsstrategier
 • bidra til tett samarbeid om oppdrag med andre aktører i helse- og omsorgssektoren og andre fagmiljøer internt
 • sørge for god forankring av arbeidet i sektoren og være bindeledd til medisinske fagmiljøer
 • bidra inn i tverrfaglig miljø med helsefaglig kompetanse
 • skrive/produsere dokumenter, presentasjoner med mer
 • følge med på trender, nye helsepolitiske mål og nytt kunnskapsgrunnlag

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Noe reisevirksomhet må påregnes. 

 

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • fullført embetsstudie i medisin (lege med norsk autorisasjon)
 • minst fem års relevant erfaring som lege, gjerne med erfaring innen ulike deler av tjenesten
 • god forståelse for helse- og omsorgssektoren
 • god innsikt i digitale løsninger som er i bruk, for eksempel elektroniske pasientjournalsystemer og nasjonale e-helseløsninger som e-resept og kjernejournal
 • interesse for helse i et befolkningsperspektiv og/eller engasjement for samfunnsmedisin
 • et godt nettverk i helse- og omsorgssektoren
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • arbeidserfaring fra fortrinnsvis fra spesialisthelsetjenesten, alternativt primærhelsetjenesten
 • ferdig spesialist eller under utdanning i samfunnsmedisin. Annen spesialistkompetanse kan også være relevant
 • god teknologiforståelse
 • erfaring fra strategi eller endrings- og fornyingsarbeid, f.eks. forbedring av IKT-løsninger i helse- og omsorgstjenesten
 • innsikt i fagfeltet e-helse i Norge
 • erfaring som prosjektleder eller prosjektmedarbeider, gjerne i digitaliseringsprosjekter
 • forskererfaring, gjerne PhD
 • erfaring med utredninger i forbindelse med digital transformasjon i helse- og omsorgssektoren
 • erfaring fra offentlig etat eller kunnskap om offentlig forvaltning
 • beherske engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som tar initiativ og ansvar og som har evne til å formidle og forankre vårt arbeid overfor ulike målgrupper. Du er faglig dyktig, analytisk og praktiserer åpenhet og samarbeid. Du må være god på å samarbeide og bygge relasjoner med både interne og eksterne aktører på tvers av fagområder. Du skal jobbe i team med utredninger og prosjekter. For å lykkes i stillingen, må du ha god rolleforståelse samt evne til å skape engasjement, til systematisk og helhetlig tenkning og selvstendig arbeid. Du må være resultatorientert, strukturert, ha stor arbeidskapasitet og trives med høyt aktivitetsnivå. Dessuten må du ha god evne til å lytte og se løsninger. Du må ha god formidlingsevne og god gjennomføringsevne. 

Vi tilbyr

 • stilling som 1364 seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 704 900– 934 800 (lønnstrinn 75 – 85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør for Avdeling utredning, Norunn Saure, på tlf. 913 22 312.   

 

Søk stillingen her: SØKNAD