Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3263201
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Lege

Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som lege til vår ØHD/korttidsavdeling i en 100% fast stilling, med oppstart 1.februar 2021.

Avdelingen har 26 senger, der 5 senger er øremerket ØHD for for henvisninger fra kommunens fastleger. Resterende senger ved avdelingen fordeles mellom pasienter henvist for korttidsopphold, samt pasienter overflyttet fra sykehuset som har behov for videre heldøgns omsorg. Pasientgruppen består fortrinnsvis av eldre og mulitmorbide pasienter, som er i behov av en grundig klinisk vurdering med tanke på videre medisinsk behandling og omsorgsnivå. Det innebærer blant annet innkomstjournal, rekvirering av relevante blodprøver som tas på avdelingen, eventuelt supplerende undersøkelser, legemiddelgjennomgang, samtykkevurderinger, kontakt med pårørende og tverrfaglige møter. Mange av pasientene er ikke tilstrekkelig utredet når de overflyttes fra sykehuset eller når de henvises til avdelingen fra fastlege eller hjemmesykepleie. Dette gjør at legearbeidet ved Larvik Helsehus er svært givende, lærerikt og variert.

Du vil ha supervisjonsansvar for leger i spesialisering (LIS1 og LIS3), som også jobber på Larvik Helsehus. Som spesialist i allmennmedisin vil du også kunne ha systematisk veiledning for LIS3.


Du kan enkelte dager også få ansvar for å følge opp pasienter ved Lindrende avdeling der det er 7 senger, samt gjøre tilsyn ved psykiatrisk bo- og avklaringsavdeling Løkka.
Larvik kommune har ukentlige undervisninger for kommunalt ansatte leger, som kan telle som smågruppe for spesialiteten allmennmedisin, samt kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. 

Arbeidsoppgaver
 • Du har ansvar for den medisinske behandlingen av pasienten, samt oppfølging og dialog med pårørende og andre relevante samarbeidsaktører
 • Du har kliniske vakter i avdelingen, med undersøkelse, diagnostikk og behandling for den enkelte pasient
 • Du deltar på tverrfaglige møter
 • Du driver supervisjon for leger i spesialisering og eventuelt veilednig for LIS3
Kvalifikasjoner
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og forstrinnsvis spesialist i allmennmedisin, eller under spesialsering
 • Du har gjennomført og fått godkjent LIS-1 tjeneste
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du dokumenterer i aktuelle elektroniske dokukmentasjonssystemer
 • Du er faglig engasjert og utviklingsorientert
 • Du har erfaring innen sykehjemsmedisin, allmennmedisin eller annen relevant kompetanse for stillingen
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper
 • Du er arbeidsvillig, fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst
 • Du er tydelig, stødig og trygg med evne til selvstendig arbeid
 • Du har godt humør, god arbeidsmoral og er lojal 
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn
 • Ukentlig internundervisning
 • Givende og spennende arbeid samt hyggelig arbeidmiljø
 • En stilling som inngår i et dyktig legeteam
 • Strukturert spesialiseringsløp og veiledning innen allmennmedisin 
 • Velferdstiltak for ansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsavtale


Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.