Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  24.04.2019
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Pedagoger, barnehagelærere, fagarbeidere
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1629020
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Spørsmål rettes til

Arild Torbergsen
tlf: 77775540

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledige stillinger i de kommunale barnehager


Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Kan du trives med gåavstand til det meste? Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

Skjervøy kommune har følgende ledige stillinger i de kommunale barnehagene med oppstart 05.08-2019

Pedagogstillinger:

100% fast stilling som Pedagogisk leder

100% fast stilling som barnehagelærer

40 % fast stilling som barnehagelærer. (Kan kombineres med fagarbeiderstilling)

Kompetansekrav: Godkjent barnehagelærer med 3-årig høyskole/universitetsutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

· Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn.

· Veileder og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

· Lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.

· Lede andre området som du blir satt til å lede.

Ønskede Kvalifikasjoner:

· Positiv holdning og stå på vilje.

· Vise engasjement og glede i samvær med barn.

· Evne til å se det enkelte barn.

· Evne til å skape et positiv fellesskap for alle barn.

· Gode leder -og kommunikasjonsferdigheter.

· Evne til å skape en lærende organisasjon.

· Evne til samarbeide med foreldre og ansatte.

Fagarbeiderstillinger:

Inntil 5 x 100 % faste stillinger i barnehagene på Skjervøy

Inntil 4 x 50 % midlertidige stillinger i barnehagene på Skjervøy.

Noen av stillingene vil omfatte arbeide med barn som trenger spesialpedagogisk hjelp.

Kompetansekrav: Fagbrev i barn og ungdomsarbeiderfaget.

Arbeidsoppgaver:

Fagarbeidere/Assistenter skal sammen med de andre som jobber i barnehagen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og kompetanse.

Personlige egenskaper:

· Positiv og løsningsorientert

· Evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn.

· Evne til å støtte og delta i lek på barnas premisser

· Evne til å jobbe selvstendig.

· Omsorgsfull og kreativ.

· Evne til å samarbeide og utvikle barnehagen sammen med de andre ansatte.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søkerderfor deg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende, motiverende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetentved at du erfaglig og har gode lederegenskaper, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklendeved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar til å skape en lærende organisasjon.

Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som er en del av Nord –Troms:

· Nedskriving av studielån med inntil 25.000 kr per år.

· Skattemessige fordeler med lavere skatt på alminnelig inntekt.

· Lavere kostnader på strøm med bortfall av mva og elavgift.

· Som pedagogisk leder og barnehagelærer begynner på minimum 6 års ansiennitet. (Startlønn på 407.200kr)

· Pedagogisk leder tillegg på 27000 kroner.

· Fagarbeiderlønn i henhold til avtaleverk.

De som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring. Kommunen tildeler barnehageplass og er behjelpelig med bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

- bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

- telefonnummer og e-postadresse

- Det må oppgis to referanser.

De som tilsettes må fremlegger politiattest før tiltredelse i stillingen. Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Alle som ansettes i de kommunale barnehagene i Skjervøy, må gjennomføre E-læringskurs i vold og seksuelle overgrep mot barn.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene, kan du ta kontakt med barnehagekonsulent i Skjervøy, Monica Wolf tlf:7777554/92039517 Mail:Monica.wolf@skjervoy.kommune.no

Flere opplysninger finner du på:www.skjervoy.kommune.no

Aktuelle søkere kan bli innkalt på intervju.

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist 24.04.2019.