LEDIGE STILLINGAR I MYRKDALEN

Myrkdalen Fjellandsby AS

Eiendomsforvaltning og -utvikling

Me har ledig 100% stilling som driftsmedarbeidar, samt fleire ledige stillingar i skisenteret, skipatrulje, vertskap og skiskule for komande vinter.

1. Myrkdalen Fjellandsby søker driftsmedarbeidar
Me har ledig stilling som driftsmedarbeidar i 100 % stilling i Myrkdalen. Som driftsmedarbeidar vil du ha dagleg oppfølging av drift og vedlikehald av bygningsmassen i Myrkdalen. Rette vedkomande vil også kunne ta del i vidareutvikling og drift av eksterne vaktmeistertenester i destinasjonen. Stillinga er underlagt teknisk avdeling i Myrkdalen og rapporter til driftsleiar.

Arbeidsoppgåver:
• Vere delaktig i å drifte og vidareutvikle ei framtidsretta avdeling med fagleg kompetanse og service i fokus
• Oppfølging og utføring av eksterne tenester
• Drift, tilsyn og skjøtsel som inneberer overvaking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og uteområde
• Førefallande arbeid på i reisemålet
• Identifisere og gjennomføre tiltak som bidreg til høg kunde- og leigetakartilfredsheit
• Oppfølging av avviksmeldingar
• Nytte gjeldande vedlikehaldssystem og andre digitale verktøy som er relevant for jobben
• Andre arbeidsoppgåver som naturlig fell under fagområdet

Om deg:
• God kjennskap til drift og vedlikehald
• Evne til å jobbe sjølvstendig med varierte arbeidsoppgåver
• Du må kunne jobbe strukturert og målretta
• Fagskule eller fagbrev innanfor byggtekniske fag
• Du har god framstillingsevne, skriftleg og munnleg i norsk evt. engelsk
• Førarkort kl. B (BE)
• God og relevant praksis kan vega opp for manglande formell utdanning

Me tilbyr spanande arbeidsoppgåver i ei næring i sterk vekst med store moglegheiter til å påverke eigen karriere og utvikling. Løn etter avtale – øvrige arbeidsvilkår i samsvar med Myrkdalen og Norways`s best AS sine retningslinjer.

Arbeidsstad: Myrkdalen
Søknadsfrist: 17. september 2021

For spørsmål kring stillinga ta kontakt med:Frode Hefte, Driftsleiar, teknisk avdeling Myrkdalen.
T: 911 22 796
E-post: frode.hefte@myrkdalen.no

----------------------------------------------------

2. Myrkdalen Fjellheiser

Myrkdalen Fjellheiser søkjer etter blide og serviceinnstilte medarbeidarar til vintersesongen 2021 / 2022.

Me søkjer etter:
- Heisførar, fast i sesongen (må vera over 18 år )
- Heisførar helg (må vera over 18 år)
- Assistentar heisdrift
- Skipatrulje
- Billettselgjar og kiosk

Me har ledig 100 % stillingar i sesongen, samt helgeavløysarar. Skisesongen startar normalt i midten av november og varar til 1 mai. Spørsmål og søknad kan sendast til dagleg leiar John Ivar Norheim på e-post: jin@myrkdalen.no

----------------------------------------------------

3. Vertskap

Er du glad i vera rundt menneske? Utadvendt, leiken og blid, samt likar å ta i eit tak? Me søkjer etter deg som kan representera Myrkdalen i ei vertskapsrolle retta mot barn og familiar. Me skal halda fram med å vidareutvikla familievenlege aktivitetar i barneområdet og på Torget og dette kan du bli med å byggja opp og ha ansvar for. Vil du vita meir om stillinga ta kontakt med Pernille Mustad på tlf 41 90 54 95 eller på e-post: pernille@myrkdalen.no.

----------------------------------------------------

4. Myrkdalen Skiskule
Myrkdalen Skiskule søkjer ein skiinstruktør for fast tilsetjing med minimum trinn 2 IVSI godkjenning komande vintersesong. Dersom du ikkje har fomell kompetanse er det mogleg å ta kurs i desember/ januar. Spørsmål og søknad kan sendast til Jill Garen på e-post jill.garen@myrkdalen.no