Detaljer


Ledige stillingar i helse- og omsorgsetaten

Tokke kommune fortsetter å utvikle helse og omsorgstenestane. Vi søkjer nå etter nye kollegaer i fleire av våre avdelingar. Er du interessert i å vera med på å utvikla tenestane våre? Då er du kanskje vår nye kollega


 • 100% fast stilling off. godkjent sjukepleiar f.t. Tokke helsesenter ID 699
 • 100% fast stilling off. godkjent sjukepleiar tidskontostilling f.t. Tokke helsesenter ID 700
 • 100% fast stilling off. godkjent sjukepleiar f.t. natt Tokke helsesenter ID 701
 • 100% fast stilling off. godkjent sjukepleiar f.t. heimetenesta ID 702

Personale på Tokke helsesenter arbeider i årsturnus.

For alle stillingar gjeld:

 • Du som søkjer skal ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vera løysningsorientert, positiv og tolerant
 • Du skal like å jobbe sjølvstendig og i team
 • Vera kunnskapssøkjande og har fagleg fokus
 • Vi legg vekt på personleg egnaheit
 • Politiattest må leggast frem. Denne må ikkje vera eldre enn 3 månadar.
 • Vi oppfordrar menn å søkje.


Alle stillingar er i turnus med helgearbeid.


Offentleg godkjent sjukepleiar i Tokke kommune har lønn etter lokal lønnsstige med startlønn på kr. 422100,-

For sjukepleiar stilling på natt tilkommer eit rekrutteringstillegg på kr. 50 000,-/år


Tokke kommune er behjelpeleg med å skaffe bustad. Ved intern omrokkering kan andre stillinger bli ledige.


Ved spørsmål ta kontakt med avdelingseleiar:

Tokke helsesenter Ragna Iren Grave tlf: 35 07 55 31

Heimetenesta Silje Andrea Kyrkjebø tlf: 35 07 55 21


I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.


Sjå fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema på stilling (skal brukast) www.tokke.kommune.no, menyval ledige stillingar.


Søknadsfrist: 14. mars 2021