Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Type arbeid:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1762507
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Spørsmål rettes til

 • Arild Torbergsen
 • Telefon: 77775540

Ledige lærerstillinger som lærere i grunnskolen skoleåret 2019/20

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms medspennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Skjervøy kommune har ledig flg. stillinger som lærere i grunnskolen fra skoleåret 2019/20 - 2. gangs utlysning:

Skjervøy ungdomsskole, ca 100 elever:

· Inntil 2 - 100 % stillinger ved 8. - 10. trinn. Fagønsker: engelsk og spes ped

Ei stilling fast og ei stilling i årsvikariat.

Kvalifikasjoner:

Skjervøy kommune ønsker søkere med godkjent grunnskolelærerutdanning. Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Lærere som fyller kravene til kompetanse for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men som ikke har 30 studiepoeng i norsk, engelsk og matematikk for å undervise på barnetrinnet, og 60 studiepoeng for undervisning på ungdomstrinnet, må innen 2025 ta videreutdanning for fortsatt å få undervise i disse fagene. Søkere må kunne ta på seg kontaktlærerfunksjon.

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

- Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søkerderfordeg som:

· Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

· Er kompetentfaglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklendeved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

Litt om skolene:

Skolene i Skjervøy skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Vi jobber for god, variert og tilpasset opplæring som ruster barn og unge for framtiden. Digitale verktøy og ferdigheter er et viktig satsningsområde, og alle elevene vil i løpet av 2020 ha nettbrett eller bærbar PC.

Øvrige satsingsområder er “Vurdering for læring” og arbeid med “Fagfornyelsen”.

Avlønning skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

- CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester. Antall studiepoeng i de ulike fag må klart fremgå av søknaden.

- bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

- telefonnummer og e-postadresse

- referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju.

Skjervøy ungdomsskole: rektor Bjørn Pedersen, 7777 5632/970 98 380

Hjemmeside:http://skjervoyungdomsskole.no/

Hjemmeside Skjervøy kommune:http://www.skjervoy.kommune.no/

- Søknad sendes elektronisk:her

Søknadsfrist: mandag 20 . mai 2019