Detaljer

 • Bedrift
  Skodje kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2019
 • Sted:
  SKODJE
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  SKODJE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2165980
 • Se her for andre jobber fra Skodje kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ledige lærarstillingar, barneskulen i Skodje

KORT OM BARNESKULEN I SKODJE:

Barneskulen i Skodje består av to avdelingar/skular, begge 1-7 skular som ligg naturnært og flott til:
- Skodje barneskule (om lag 320 elevar) - ein skule sentralt i Skodjebygda, som i nærmaste framtid blir både større, flottare og meir moderne
- Valle skule (om lag 105 elevar) - ein relativt ny, moderne og mindre skule sentralt plassert i Vallebygda

Barneskulen har éin einingsleiar/rektor med overordna ansvar for økonomi, personal og fagleg kvalitet, i tillegg til assisterande rektorar ved begge avdelingar og SFO-leiar.

Pedagogisk utviklingsarbeid er prioritert i skulen vår. I over to år har vi samla mykje av fokuset vårt om fellessatsinga "Inkluderande barnehage- og skulemiljø". Utbyttet av dette arbeidet er det viktig for oss å vektlegge òg i tida som kjem.
I notid er vi i gang med førebuingar i høve til læreplanfornyinga/fagfornyinga. Verdigrunnlaget her blir sentralt i arbeidet vårt vidare, både m.o.t. haldningar, kompetanse og praksis.

……………………………………………………………………………………………….

Vi har ledig inntil om lag 2 stillingar - vikariat - med m. for fast tilsetjing f.o.m. dagsdato

I søknaden bør du tilføye merknader som:
- ønska stillingsstorleik


NB! Søknad må leverast elektronisk. Du går via grøn knapp ("Søk på stillinga") oppe til høgre i annonsen.

Kvalifikasjoner:

 • I tillegg til godkjend utdanning for lærarstilling på barnetrinnet, nemner vi følgande kompetanseønske:
 • det er ønskeleg med min. 30 studiepoeng i eitt eller fleire av "basisfaga" norsk, matematikk og engelsk
 • formell eller uformell kompetanse innanfor IKT, og då med vekt på pedagogisk bruk av IKT
 • formell eller uformell kompetanse i høve til arbeid med elevar med sosiale og/eller læringsmessige utfordringar (gjerne ART-kompetanse)
 • Du har erfaring/kompetanse som gjer det godt rusta til arbeid i skulen - òg med elevar med ekstra utfordringar
 • Skodje kommune er nynorskspråkleg. Det er dermed ein fordel om du meistrar dette målføret.

Personlige egenskaper:

 • Du har:
 • gode haldningar og gode evner i høve til arbeidet med elevane og samarbeidet med føresette
 • gode samarbeidsevner
 • god dømmekraft og evne til ei klok og inkluderande tilnærming til barn/elevar og vaksne i organisasjonen 
 • personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • ein god og inkluderande arbeidsplass med fokus på verdiane trivsel, identitet, tryggheit og entusiasme
 • gode pensjons- og forsikringsordningar
 • løn etter gjeldande avtaleverk