Ledig stilling

Tingvoll kommune

Ledige helgestillinger i hjemmebaserte tjenester

Offentlig forvaltning

Om tjenestestedet 
Enheten Hjemmebaserte tjenester består av Hjemmetjenesten indre/ytre, Bo- og habiliteringstjenesten, Aktivitetsavdelingen, Psykiatrisk tjeneste, Fysio – og ergoterapitjenesten.  
Kort om stillingene 

Vi har ledige helgestillinger i ulike stillingsstørrelser for helsefagarbeider, evt. pleiemedarbeider, ledig i tjenesten. Stilling kan også avtales som rekrutteringsstillinger for sykepleier/vernepleierstudenter. 

Bo- og habiliteringstjenesten m/Trøa bofellesskap 

Tjenesten er et tilbud til personer over 18 år med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser.  I bo- og habiliteringstjenesten har vi langvakter(12,5t) på helg. Grunnet ulike stillingsstørrelser er det ulik fordeling av helger i turnus - 2 eller 3 pr 12 uker.  

Hjemmetjenesten indre og ytre 

Hjemmetjenesten indre har oppmøte på østfløy av Tingvoll sjukeheim og dekker området Bergem, Midtvågen, Vågbø og Meisingset. 
Hjemmetjenesten Ytre har oppmøte ved Straumsnes omsorgssenter og dekker Torjulvågen, Gyl og Straumsnes.

Ordinære vakter hver 3. helg i turnus.    

 Arbeidsoppgaver: 
 • Bidra til at brukerne får oppfylt sine behov og vedtak  
 • Sammen med annet helsepersonell bidra til at brukere får en verdifull hverdag  
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica  
 • Bidra til fagutvikling og samarbeid 
Krav og ønsker til deg 
Formelle kompetansekrav: 
 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Evt pleiemedarbeider med relevant arbeidserfaring. 
 • Sykepleier eller vernepleierstudent 
 • Medisinhåndteringskurs 
 • Førerkort kl. B 
Ønsket kompetanse: 
 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel 
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet 
Personlige egenskaper: 
 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt 
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team 
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt 
 • Fleksibel og løsningsorientert 
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR". 

Språk 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

Vi tilbyr:
 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende  
 • Godt arbeidsmiljø - trivelige kolleger 
 • Ansettelse på kommunale vilkår 
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner 
 • God pensjonsordning 

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

 

Søknad 
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.  

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  

Vi ønsker deg velkommen som søker!