Ledig stilling

Tingvoll kommune

Ledig vikariat som undervisningsinspektør

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å være med og utvikle neste generasjon tingvollborgere gjennom kunnskap, holdninger og verdier?Velkommen som søker til ledig vikariat som undervisningsinspektør ved Straumsnes barne- og ungdomsskole skoleåret 2023-2024!   Om tjenestestedet

Straumsnes barne- og ungdomsskole er en fådelt 1-10 skole med ca. 110 elever fra høsten 2023, og 29 ansatte i hel- og deltidsstillinger. Skolen ligger i flotte omgivelser med nær tilgang til skog, vann og aktiviseringsmuligheter.  

På Straumsnes barne- og ungdomsskole møter du et personale som er engasjerte, motiverte og har et positivt menneskesyn. De ansatte har høye forventninger til elevene, og et godt foreldresamarbeid er viktig for oss.  

Skolen har et lederteam som består av rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og rådgiver. 

Kort om stillingen 

Det er ledig 100 % vikariat som undervisningsinspektør ved Straumsnes barne- og ungdomsskole. Stillingen er ledig i perioden 01.08.23-31.07.24. 

 Vi tilbyr 

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Deltakelse i ulike utviklingsprosjekter i kommunen 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger 
 • Lønn etter sentral Hovedtariffavtale 
 • God pensjonsordning og forsikring 
 Hovedoppgaver 

I tillegg til lederansvar sammen med rektor om den daglige driften, deltar inspektøren i planlegging og gjennomføring av skolens kontinuerlige utviklingsarbeid. Arbeid med ressursfordeling, timeplanarbeid og vikartjeneste er viktige driftsoppgaver gjennom hele året. Arbeidsoppgaver ellers vil fordeles etter kompetanse og behov. Stillingen er tillagt 50 % undervisning.

 Krav og ønsker til deg 
Formelle kvalifikasjonskrav 

Utdanning på høyskolenivå og undervisningskompetanse i grunnskolen. 

Ønsket kompetanse: 
 • erfaring og undervisningskompetanse fra grunnskole  
 • skoleleder-/rektorutdanning 
 • god digital- og teknisk kompetanse  
 Personlige egenskaper: 
 • evner og lyst til å bidra til at de strategiske målene nås 
 • positivt elev- og læringssyn 
 • bidrar til gode lærings- og arbeidsforhold for elever og ansatte 
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • evner og lyst til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere  
 • fleksibel og løsningsorientert  
 • stor arbeidsglede og godt humør  
 • selvstendig tilnærming til arbeid  
 • interesse for, og ønske om å delta i endringsprosesser 
 Du indentifiserer deg med våre verdier:  

Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR".

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Krav til språkkunnskaper 

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før en eventuell ansettelse. 

Tilsettingsvilkår 

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose, MRSA og taushetserklæring leveres før tiltredelse. 

 Vi tilbyr 
 • En skole som er aktiv innen utviklingsarbeid 
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø 
 • Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk 
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger 
 Søknad 

Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg.   

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.   

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.   

Vi ønsker deg velkommen som søker!