Ledig stilling

Folkehelseinstituttet

Ledig stilling som stipendiat eller postdoktor i spennende prosjekt om tiltak for å avdekke vold og overgrep mot barn 

Forskning og utvikling

Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet skal evaluere Stine Sofie Barnehagepakke - et opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke og håndtere vold og overgrep mot barn. Tiltaket er utviklet av Stine Sofies Stiftelse; en ideell organisasjon som arbeider for å forhindre og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. I evalueringen vil vi undersøke hvorvidt Stine Sofie Barnehagepakke har den tilsiktede effekten på barnehageansattes handlingskompetanse.  

Vi har en ledig stilling som enten stipendiat (over 3 år) eller postdoktor (over 2.5 år) i prosjektet. Den som tilsettes i stillingen vil delta i å samle inn og analysere data og skrive vitenskapelige artikler. Du vil også ha mulighet til å påvirke innhold og utforming av artiklene i prosjektet. 

Prosjektet er finansiert gjennom Stine Sofies Stiftelse og vil foregå i samarbeid med dem. Evalueringen vil hovedsakelig gjennomføres med et randomisert kontrollert studiedesign, hvor vi sammenligner barnehager som har mottatt tiltaket med de som ikke har det. Stine Sofies Stiftelse vil stå for rekruttering av barnehager og gjennomføring av tiltaket, mens Folkehelseinstituttet vil samle inn elektroniske spørreskjemadata og gjennomføre selve evalueringen. I tillegg vil det være muligheter for å bruke registerdata til å undersøke effekten av tiltaket. 

Vi ønsker oss en dyktig, engasjert og strukturert person, gjerne med kjennskap til eller erfaring fra tiltaksforskning, barnehage eller barnevern. Vi søker en person med engasjement for temaet og med relevant bakgrunn. Dersom du har en doktorgrad fra før, vil du bli vurdert til stillingen som postdoktor. Dersom du har lyst til å ta en doktorgrad innen denne tematikken, vil du bli vurdert for stilling som PhD-stipendiat og må søke opptak til doktorgradsprogram.  

Avdeling for barns helse og utvikling driver forskning og helseanalyse om psykisk helse og livskvalitet gjennom barndom og oppvekst, om forholdet mellom psykisk og fysisk helse, og om forskningsbaserte tiltak for å fremme psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. 

Psykisk helse er et av Folkehelseinstituttets satsingsområder, og vi har et av landets største fagmiljø på temaet. Vi deltar i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og er nasjonalt ledende innen forskning på årsaker til psykiske lidelser. Folkehelseinstituttet har også en rekke prosjekter knyttet til evaluering av tiltak for å styrke folkehelsen og et senter for evaluering av folkehelsetiltak. Vi leverer kunnskap til myndighetene gjennom blant annet Folkehelserapporten, Folkehelseprofilene, forskningsoppdrag, utvalgsarbeid og annen rapportering og rådgivning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå i datainnsamlingen i prosjektet 
 • Planlegge og utføre analyser av forskningsdata 
 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrift 
 • Samarbeide med fagfolk internt og eksternt 
 • Bidra til presentasjoner og populærvitenskapelige fremstillinger av forskningsfunn 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen relevant fagområde for tilsettelse som stipendiat 
 • Ph.d. innen relevant fagområde for tilsettelse som postdoktor 
 • Statistisk kompetanse innen kvantitativ metodikk 
 • Erfaring med datainnsamling er en fordel 
 • Erfaring med tiltaksforskning er en fordel 
 • Tematisk relevant arbeidserfaring er en fordel 
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk  

Personlige egenskaper:

 • Evne og motivasjon til å gjennomføre et forskningsprosjekt vil tillegges avgjørende vekt 
 • Selvstendig og faglig sterk 
 • Nøyaktig og med god evne til å arbeide strukturert 
 • Fleksibel og med gode evner til å kommunisere og samarbeide 
 • Interesse for temaer som er relevante for prosjektet (vold og overgrep blant barn, barnehagens rolle og arbeid, tiltaksevaluering) 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr:

 • Stilling som stipendiat (åremål, 3 år) eller postdoktor (åremål, 2.5 år) avhengig av kvalifikasjoner, med lønn etter avtale innenfor statens regulativ 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Mulighet for faglig utvikling, utvikling av egen forskerprofil 
 • Et sterkt forskningsmiljø med kompetente kolleger, gode administrative ressurser og et godt arbeidsmiljø 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden 
 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel 
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø