Detaljer

 • Bedrift
  Austevoll kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2020
 • Sted:
  STOREBØ
 • Stillingstype:
  Varierande arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STOREBØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3278727
 • Se her for andre jobber fra Austevoll kommune

Ledig legestilling

Helse og omsorg er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, helseservicekontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, Eidsbøen bufellesskap, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg. Helse og omsorg har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og innhaldsrikt liv.


Austevoll kommune har ledig fast stilling som kommunalt tilsett fastlege.

Arbeidsstad

Austevoll legesenter er eit fastlegekontor for 5200 innbyggjarar med 6 fastlege og deltar i primærhelseteam. Austevoll legesenter held til i Austevoll helsehus og har eit tett samarbeid med andre kommunal tenester.

Ansvars- og arbeidsoppgåver

 • Fastlege med listestørrelse 1000 pasienter
 • Inntil 20 % offentleg arbeid (samfunnsmedisin eller andre allmennmedisinske oppgåver) må påreknast
 • Deltaking i for tida 7-delt legevakt
 • Søkjar med interesse for og kompetanse innan samfunnsmedisin kan få større stillingsprosent innan samfunnsmedisin etter avtale.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege med gjennomført LIS
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Politiattest kreves ved tiltredelse
 • Du må gjerne være spesialist i allmennmedisin.
 • Kommunen legg til rette for spesialisering hvis ikkje gjennom ALIS stilling eller tilsvarende.
 • Det er ein fordel med erfaring fra samfunnsmedisin.

Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer deg som brenn for faget og jobben som allmennlege, og har lyst til å vidareutvikle fastlegetenesta saman med oss.
 • Du trivst med å jobbe i team og med tverrfagleg samarbeid
 • Du er opptatt av å utvikle gode helsetenester for pasientane dine
 • Du har gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling
 • Du har god fagkunnskap og ferdigheter
 • Du har gode evner innan akuttmedisin

Vi tilbyr:

 • Moglegheit for fagleg utvikling i eit godt og positivt fagmiljø
 • Spanande utfordringar
 • Løn etter kvalifikasjonar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Tilrettlegging for spesialisering ved behov og veiledning
 • Fastlønnsavtale, lønn etter avtale. Næringsdrift på legevakt
 • Vi legg til rette for pendling ved behov

 

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annan dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar.

Søknader kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar i kommunen.

 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.