Detaljer

 • Bedrift
  Sunndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2020
 • Sted:
  Sunndalsøra
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Sunndalsøra
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3146956
 • Se her for andre jobber fra Sunndal kommune

Ledig hjemmel som fastlege

Sunndal kommune ved helsetjenesten har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 2 private legekontorer med 6 fastleger og to LIS1 leger i Sunndal.

Ved Sunndal legesenter er det en ledig hjemmel som fastlege fra 1. januar 2021. Hjemmelen har for tiden et listetak på 1040 innbyggere.

Ny lege må godta senterets internavtale.

Sunndal legesenter er organisert som et DA. Legesenteret har fire legehjemler. Tre av legene i dag er spesialister i allmennmedisin. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Legesenteret er lokalisert i Sunndalsøra sentrum, og er lett tilgjengelig for ansatte og pasienter.

 

Sunndal kommune deltar i et legevaktsamarbeid med Molde kommune som vertskommune fra 01.09.2020. Vaktbelastningen er hovedsakelig 8-delt på lokale vakter på Sunndalsøra kveld mandag til fredag (kl. 19-21) og helg og helligdager (kl. 12 -15). Det tilkommer ca. 2 vakter per måned lokalisert på sentral legevakt i Molde.

Hjemmelen som selges er godt drevet med variert pasientgrunnlag. Sunndal legesenter er velutstyrt med det meste av utstyr som en moderne fastlegepraksis trenger. Det er god bemanning med fire stabile og erfarne medarbeidere (bioingeniør, helsesekretær og hjelpepleiere) som kjenner drift og pasienter godt. Senteret bruker per i dag SystemX  journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. januar 2021, eller tidligere. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Sunndal legesenter Stefan Sass, mobil 412 83 083 eller helsesjef Britt Iren Bæverfjord, mobil 950 81 824.

Søknad sendes via Sunndal kommunes rekrutteringsportal.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt
 • Legesenteret driftsselskap drives av legene og ny hjemmelsinnehaver må også overta administrative oppgaver knyttet til driften av legesenteret.


Kvalifikasjoner

 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Det er god barnehagedekning i Sunndal
 • Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig
 • Sunndal kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg