• Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  norsk
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  Kvænangen
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4328734
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Spørsmål rettes til

Jan Inge Karlsen
tlf: 404 05 620

Leder teknisk drift

Kvænangen kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Leder teknisk drift, 100 % fast stilling

Enheten er en del av Etat for næring, utvikling og teknisk. I teknisk drift inngår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens tekniske anlegg, herunder vei- og VA anlegg, bygninger og eiendomsmasse. Teknisk drift har i dag 5 årsverk, inkludert leder. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobben som driftsleder medfører lederansvar for driftsoperatørene, men du må samtidig kunne delta i enhetens vanlig drift
 • Ha ansvar for å delta i daglig utførelsen av drift og vedlikehold av kommunens bygg, anlegg og eiendommer, veier og VA anlegg
 • Samordne den daglige driften som utføres av driftsenheten
 • Delaktig i å oppdatere årlige vedlikeholdsplaner
 • Ansvar for mindre vedlikeholdsprosjekter
 • Ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt gjennom gode rutiner og internkontroll

· Medvirkende i å utarbeide årsbudsjett, foreta regnskapskontrollog regnskapsrapportering, samt utforme årsmelding for driftsenheten.

 • Personalansvar, samt være en drivkraft for samarbeid og godt arbeidsmiljø
 • Være en vesentlig bidragsyter til kommunens samlede tjenesteyting overfor innbyggerne på tvers av sektorgrensene
 • Deltakelse i beredskapsvakt innenfor ansvarsområdet til teknisk drift.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning: Høyskole/fagskole eller tilsvarende innen drift eller andre relevante fag. Førerkort minimum klasse B. Andre relevante kurs og førerbevis.
 • Praksis: Ledererfaring. Dersom du ikke har formell kompetanse, men kan dokumentere gode kunnskaper, erfaring og resultater fra tilsvarende oppgaver, kan du også komme i betraktning.
 • Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner, løsningsorientert, evne og vilje til faglig og personlig utvikling, god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, samt evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Ved evt intern rokkering kan annen stilling som fagarbeider ved teknisk drift bli ledig.Kravene til slik stilling er relevant fagbrev innen fagområdene til teknisk drift. Du må oppgi i søknaden dersom du også er interessert i en slik stilling.

Vi tilbyr:

· Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer

· Godt samarbeid med øvrige kommunale tjenester

· Interessante og varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig utvikling

· Lønn iht. tariff etter utdanning og ansiennitet. Pensjonsordning i KLP

· Flytteutgifter dekkes med 50 % etter gjeldende regler

· Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig

· Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt

· Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for friluftsliv - jakt, fiske, ski og snøscooter

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til leder teknisk drift Terje Soleng tlf 40 40 56 05 eller etatsleder NUT Jan Inge Karlsen tlf 40 40 56 20.

Søknadmed attester og vitnemålsendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 31.01.2022.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


 
 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2022
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Ønsket Språk:
  norsk
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  Kvænangen
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4328734
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Spørsmål rettes til

Jan Inge Karlsen
tlf: 404 05 620