Ledig stilling

Kongsberg Gruppen

Leder sikkerhet og beredskap, KDA Operations Arsenalet

Holdingselskaper

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er inne i en periode med stor vekst. Produksjon vil utgjøre en større del av verdiskapningen i årene fremover, derfor bygger KDA ut og samler store deler av sin produksjon på ett område, Arsenalet. For å trekke ut synergier og sikre samhandling på tvers av divisjoner og forretningsenheter, samt håndtere vekst, etablerer vi et nytt forretningsområde, Operations Arsenalet. Operations Arsenalet er et forretningsområde i divisjonen Aerostructures & MRO.

Som Leder for sikkerhet og beredskap, KDA Operations Arsenalet, vil du ha overordnet ansvar for følgende:

 • Sørge for at Site Arsenalet etterlever sikkerhetsloven og ITAR regelverket
 • Ansvarlig for å planlegge, organisere, koordinere og utføre det totale sikkerhetsarbeidet og beredskapsarbeidet for Arsenalet som industripark
 • Koordinere alle tiltak/aksjoner med sentral leder Sikkerhet i KDA og samarbeide med øvrige divisjoner på Site ved sikkerhet og beredskaps spørsmål
 • Lede og koordinere vakt, kjøretøykontroll, resepsjon, sikkerhetshåndtering for gjester/VIP besøk for Arsenalet
 • Være en pådriver for det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og utvikle gode oppfølgingsrutiner for å sikre balansert og forsvarlig sikkerhet
 • Oppfølging samvirke med HV03, nødetater og andre samarbeidspartnere i forhold til beredskap og utvikling av samvirkeprinsippet
 • Ansvar for at bedriften følger gjeldende lovverk, samt aktuelle ISO standarder i forhold til sikkerhet
 • Implementering av sikkerhet og beredskap, forbedringer og faglig ansvar under revisjoner innenfor disse områdene
 • Videreutvikle kontinuitetsplanverk og sikre for at alle divisjoner har oppdaterte versjoner av planverket
 • Veiledning av ledere og aktører i beredskapsteam, ansvarlig for øvelsesplan og koordinering mot divisjonene på Site
 • Intern kursing av ansatte og sikkerhets brifer og sørge for forsvarlig sikkerhet til enhver tid
 • Være Arsenalet Operation sin representant i KDA Sikkerhetsråd

 

Vi søker deg som har:

 • Relevant sikkerhets og beredskaps erfaring fra industrivirksomhet
 • Svært god kunnskap om Sikkerhetsloven og ITAR
 • Gode samarbeidsegenskaper og en teambuilder, tverrfaglig
 • Strukturert, ansvarsbevisst og god til å prioritere
 • Høy gjennomføringsevne og evne til å se helheten
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å planlegge og organisere, samt holde mange baller i luften på en gang
 • Evne til å beslutte og iverksette handling, samt levere resultater
 • Du må være stabil, pålitelig, ansvarsfull og ha gode personlige holdninger

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

 

Hva kan vi tilby deg:
Hos oss blir du en del av et faglig sterkt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Du får en forutsigbar og fleksibel hverdag, og du får jobbe med spennende teknologiprodukter i moderne produksjonslokaler. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram, i tillegg til velferdsordninger som treningssenter, hytteutleie og innovasjonssenter.

Ønsker du spennende utfordringer i et internasjonalt selskap under stor utvikling - og brenner for nevnte fagområder, vil vi møte deg!

 

Om oss:
Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg Gruppen) er en verdensledende teknologibedrift, som utvikler produkter og løsninger som fungerer i svært krevende situasjoner. Aerostructures & MRO er en divisjon som driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren. Vi leverer også vedlikehold av kritiske dynamiske komponenter for helikoptrene Sea King, AW101 og NH90.

Søknader behandles fortløpende.