Leder for Produkt- og teknologiutvikling

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Vil du lede og videreutvikle et av Norges mest spennende fagmiljø innen produkt- og teknologutvikling?
 
NRK søker Leder for Produkt- og teknologiutvikling

Vi i NRK produserer innhold og utvikler tjenester som brukes av hele Norges befolkning hver eneste dag. Vi jobber for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Dette samfunnsoppdraget gjennomsyrer alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til vårt publikum.

Nå søker vi deg som brenner for betydningen av fag, folk og kultur for å lykkes med produkt- og teknologiutvikling, og som tenker at NRK må være et ekstra meningsfylt sted å utøve sin ledelse. Vi tror at rollen passer godt for deg som hovedsaklig drives av å utvikle andre gjennom god ledelse, og samtidig har erfaring med å bygge sterke kompetansemiljøer innen teknologiutvikling. 

Stillingen rapporterer til Teknologidirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Divisjonen for teknologi-, produkt- og produksjon (TPPD) har ansvar for utvikling og drift av NRKs publikumsprodukter, produksjons-, publiserings- og administrative systemer og for NRKs produksjonsavdeling. Vi gjør NRKs innhold levende og tilgjengelig for alle, og slik bidrar vi til at NRK løser sitt allmennkringkasteroppdrag. Divisjonen består av enhetene Publikumsprodukter, Teknologi, Produkt- og teknologiutvikling og Produksjon, samt Strategisk stab. 

Denne rollen vil da lede avdelingen Produkt- og teknologiutvikling (PTU) som består av rundt 370 dyktige fagfolk innen områder som teamledelse, design/UX, utvikling, drift og kringkastingsteknologi. Du vil lede PTUs ledergruppe som sammen har ansvar for faglig utvikling, rekruttering og personalledelse for avdelingens medarbeidere. Dere vil også samarbeide tett med lederne for avdelingene Publikumsprodukter og Teknologi i samme divisjon. Disse avdelingene har ansvar for å sette strategisk retning for de tjenester, produkter og verktøy NRK utvikler og forvalter, og medarbeiderne i Produkt- og teknologiutvikling sikrer den gode gjennomføringen av dette. 

Vi jobber i smidige, tverrfaglige team med produkt- og tjenesteutvikling for å sikre at NRKs innhold når publikum, og vi har ansvaret for alle tekniske løsninger som ivaretar produksjon og distribusjon av innholdet vårt. De fleste i PTU har arbeidssted Marienlyst, men akkurat nå er vi også i ferd med å bygge opp et utviklingsmiljø i Bodø hvor denne personen spesielt vil bidra til å etablere et kompetent miljø. Felles for alle de ansatte er at de trenger god ledelse, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø - nettopp det er nøkkelen for denne rollen.

De neste årene skal NRK gjennom store endringer innen teknologiområdet. Samtidig skal vi fortsette å videreutvikle våre publikumsprodukter og sikre stabil leveranse av vårt innhold til publikum. Det krever sterkt fokus på kompetanseutvikling, omstilling og prioriteringer. Her blir du som PTU-leder en avgjørende premissleverandør for at vi lykkes.
 
I divisjonsledergruppa blir du en del av en engasjert gjeng som stadig jakter på forbedring av eget samarbeid, kontinuerlig utvikling av egen divisjon og et godt og smidig samarbeid med hele NRK. Her får du kolleger med energi, humør og store ambisjoner på NRKs vegne.

Arbeidsoppgaver:

Ditt overordnede ansvar er å sikre at NRK både nå og i fremtiden har et rett sammensatt lag av motiverte, kompetente medarbeidere som kan lede, designe, utvikle og forvalte NRKs tjeneste- og systemportefølje. Det gjør du gjennom å sikre at PTU er et attraktivt og kompetent fagmiljø som har gode prosesser for rekruttering, bemanning, personaloppfølging og kompetanseutvikling – i tett samarbeid med lederne i Teknologi og Publikumsprodukter.

Du har ansvar for god økonomisk styring av avdelingen og for divisjonens arbeid med smidig metodikk og arbeidsledelse. Du leder og utvikler din egen ledergruppe slik at avdelingens medarbeidere og innleide konsulenter opplever at NRK er en arbeidsplass som vektlegger betydningen av fag, folk og kultur. 

Kvalifikasjoner:

  • Erfaring med endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Erfaring med rekruttering og personalledelse fra produkt- og teknologimiljøer
  • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk
  • Høyere relevant utdanning, for eksempel innen teknologi, økonomi eller ledelse

Personlige egenskaper:

  • Du er en robust, trygg og inspirerende leder
  • Du er en pådriver for endring og utvikling som tør å utfordre etablerte sannheter og motiveres av å finne nye løsninger sammen med andre.
  • Du er sterk på samarbeid og kan bygge bro mellom ulike miljøer og fagområder
  • Du er en nettverksbygger som evner å navigere i en kompleks organisasjon
  • Du skaper resultater gjennom å motivere, vise tillit og delegere
  • Du gjør klare prioriteringer og kommuniserer tydelig rundt mål og strategi

Vi tilbyr:

Et av Norges beste miljø
NRK er landets mest attraktive møteplass for et ungt og mangfoldig Norge der ideer og mennesker møtes. Vi samler og speiler alle som bor i Norge. I år ble NRK stemt frem som landets mest attraktive arbeidsplass i Randstad Employer Brand Research 2021.  Og dette er ikke tilfeldig.  At du skal trives er helt sentralt i NRK's filosofi. Det lønner seg på alle måter.

NRK er mer enn en mediebedrift. Mer enn en jobb. Vi gir viktig bakgrunnsinformasjon. Setter mennesker i stand til å forstå politikk og samfunn. Får folk til å forstå hva det betyr å kaste plast ut i naturen. Bidrar slik at spørrelystne småfolk får sunne verdier. Tar vare på språket vårt. Får deg til å forstå ting bedre, slappe av og også til å le.

Vi tilbyr
Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag.  Sammen med oss kan du være med på å forbedre og teste ut nye måter å jobbe på. Det er menneskene i NRK som gjør at vi stadig leverer et tilbud i verdensklasse. Derfor har vi skapt en kultur hvor det er rom for å teste, feile og bli smartere sammen.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdstilbud.

Kort oppsummert
Fornuftige og fleksible arbeidstider
Konkurransedyktige betingelser
Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
Treningssenter og bedriftsidrettslag
Ferieleiligheter og hytter i flere land
Bedriftshelsetjeneste
Trivelige lokaler på Marienlyst i Oslo
Sosialt og uformelt arbeidsmiljø
Dyktige fagfolk og kjente profiler
Sykkelparkering og gratis el- og bilparkering
Barnehage for barn av NRK-ansatte 

Husk å laste opp kopier av vitnemål, attester og ev. andre dokumenter i søknadsportalen.