Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Leder for drift

I stillingen inngår ansvar for all drift, vedlikehold og utvikling av 1,5 km2 landeiendom og en kompleks infrastruktur og utilities ved Herøya Industripark. I ansvarsområdet inngår optimalisering av driften knyttet til infrastrukturen på området. Du vil få fullt resultatansvar og har ansvar for avtaler knyttet til drift og investeringer, samt at du vil ha utstrakt kundekontakt. Stillingen har lederansvar for avdelingen og inngår i ledergruppen. 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for optimal drift av industriområdet inkludert all infrastruktur/utilities eiet av Herøya Industripark AS. I dette inngår bl.a. kaier, rørbroer, drikkevann, sanitæravløp, prosessvann og -avløp og grunneiendom med tilhørende infrastruktur.
 • Ledelse av avdelingens egne ansatte samt innleid personell og underleverandører
 • Du får fullt resultatansvar for ditt ansvarsområde, inkludert både investeringer og drift
 • Inngåelse og oppfølging av betydelige avtaler med underleverandører knyttet til investeringer og drift
 • Deltakelse i markeds- og etableringsarbeidet for å tilrettelegge for nye virksomheter i industriparken
 • Løpende kontakt med leietakerne i parken
Kvalifikasjoner
 • Teknisk utdanning på masternivå
 • Solid erfaring fra industriell virksomhet
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Evne til å bygge relasjoner på tvers av organisasjoner
 • God analytiske evner
 • God kommersiell forståelse
 • Evne til å ta beslutninger
Personlige egenskaper
 • Løsningsorientert
 • Strukturert
 • Effektiv arbeidsform
 • Samarbeidsorientert
Vi tilbyr
 • En viktig posisjon i et selskap med kompetente og hyggelige kollegaer
 • Du blir sentral i driften og utviklingen av den mest komplette industriparken, og et av de viktigste områdene for industriell virksomhet i Norge
 • Konkurransedyktige betingelser

pørsmål kan rettes til Skagerak Consulting AS ved Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938 eller Finn Lauvli, tlf 926 06 610.

Søknadsfrist: 2. juni


Selskapet Herøya Industripark AS er Herøya industriparks drifts- og vertskapsorganisasjon. Oppgavene er å forvalte og drifte eierens verdier, tilrettelegge for eksisterende kunder og videreutvikle parken som et attraktivt sted for nye industrietableringer. Organisasjonen har 17 dyktige ansatte, og ønsker nå å styrke laget.

Herøya Industripark i Porsgrunn er en av Nordens ledende arenaer for industriell produksjon, pilotering, etablering og utvikling. Industriparken eies av Oslo Pensjonsforsikring AS, og har rundt 80 leietakere med til sammen 2.500 ansatte.