Leder arbeidsvilkår og ansattgoder

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

Motiveres du av NRKs samfunnsoppdrag og har lyst til å være med på å videreutvikle NRK som en attraktiv arbeidsplass? Da er du kanskje NRKs
nye fagleder for arbeidsvilkår og ansattgoder.
Norges største mediebedrift står i en stadig skarpere konkurranse både på innholdssiden og i kampen om å være en attraktiv arbeidsgiver.
Utviklingen av en framtidsrettet og moderne personalpolitikk er derfor et viktig satsingsområde for NRK.
Faglederen har ansvar for at NRK videreutvikler gode arbeidsvilkår og ansattgoder. Det innebærer blant annet utvikling og forvaltning av lønnssystemer,
karrierearkitektur, felles ansattgoder og personalpolitikken generelt. Lederen er sentral i prosesser og samarbeid mellom NRK og tillitsvalgte/fagforeninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle, forbedre og forvalte NRKs lønnssystemer.
 • Utvikle karrierearkitektur for ulike stillingskategorier i NRK.
 • Sentral aktør i forhandlinger, lønnsoppgjør og løpende samarbeid med fagforeningene.
 • Utvikle og forvalte NRKs sentrale ansattgoder.
 • Drifts- og utviklingsansvar for NRKs personalforsikringer og NRKs pensjonsordning.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning på universitetsnivå.
 • Du har god kjennskap til kollektiv arbeidsrett og partssamarbeidet i arbeidslivet.
 • Det er en fordel med kjennskap til lønns- og belønningssystemer i arbeidslivet og kjennskap til NRKs hovedavtale og tariffavtaler.
 • Det er en fordel om du har praktisk erfaring fra forhandlinger og prosjektledelse.

Personlige egenskaper:

Vi søker en strategisk gjennomfører som jobber selvstendig og er initiativrik. Du er tillitsskapende og er tydelig i din kommunikasjon. Du er nysgjerrig på andre, og god på samarbeid og nettverksbygging. Vi forutsetter at du er faglig sterk og bygger din kompetanse kontinuerlig. Du engasjerer og kommuniserer slik at du får med deg folk.

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglig fokus
 • En meningsfull jobb og deltakelse i et viktig samfunnsoppdrag
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdstilbud og konkurransedyktige betingelser
 • Lokaler på Marienlyst i Oslo
 • Treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Oppvarmet, sikker sykkelparkering med miniverksted
 • Barnehage for barn av NRK-ansatte