Detaljer

 • Bedrift
  Fjord1 ASA
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  OS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Samferdsel og infrastruktur
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  OS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3363816
 • Se her for andre jobber fra Fjord1 ASA

Langtidsvikariat som overstyrmann i sambandet Hatvik-Venjaneset, p.t. MF Årdal

Bli med på verdas største grøne revolusjon i ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!
 
Fjord1 har ledig 2 vikariater av lengre varigheit som overstyrmann i sambandet Hatvik-Venjaneset, pt. MF Årdal.
MF Årdal blei bygd i 2008,og blei i 2020 oppgradert og ombygd til hybrid der batteri er primær-energikjelde for framdrift.

Ønska oppstart: februar/mars

Skiftordning: Døgnvakt - 3 veker på og 3 veker av.
Søkar bør bu lokalt.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!

Arbeidsoppgåver
 • Leiar for dekksavdeling
 • Avløysar for skipsførar
 • Ettersyn på navigasjonsutstyr
 • Sikre at fartøyet alltid er sjødyktig
 • Ta om bord/i land bilar og passasjerar ved behov
 • Treffe avgjersler som ikkje kan utsetjast ved skipsførar sitt fråfall
 • Oppdatering og ajourhald av vedlikehaldssystem for dekk
 • Opplæring, utvikling og trening av personell
 • At mannskapet har riktig verneutstyr
 • At passasjerane vert behandla på ein høfleg måte
 • At kommunikasjonsutstyr er i orden
 • At billettering og kontroll vert utført
 • At lasting og lossing vert utført forsvarleg og effektivt
Kvalifikasjonar
 • Minimum D3
 • ROC/GMDSS-sertifikat
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise-og passasjerhandtering
 • Gyldig helseattest
Personlege eigenskapar
 • Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt
Vi tilbyr
 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar
 • Skiftordning: Døgnvakt 3 veker på og 3 veker av