Detaljer


lærlinger i Service elektronikkfaget/ hvite og brunevarer på Sortland

Vi søker lærlinger som er klar til å ta plass i arbeidsmarkedet!