Detaljer


Lærlinger

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Vi er på jakt etter lærlinger, send oss et HINT om du ønsker å bli en del av vårt team!