Lærlinger

Leonhard Nilsen & sønner AS avd Alta

Bygg og anlegg

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Lærebedrift

Er du interessert i læreplass hos Nord-Norges største entreprenør? Du kan søke læreplass i LNS hvis du har gjennomført den teoretiske opplæringen i videregående skole.


LNS ønsker å satse på lærlinger og er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:

  • Anleggsmaskinfører
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Fjell og bergverksfag
  • Betongfag

Vi har i 2016 ledig læreplasser innen fjell- og bergverksfaget og anleggsmekanikerfaget.

Søknadsfristen gikk ut 30.04.2016 og arbeidet med å finne nye lærlinger bland søkere er igangsatt.

Spørsmål kan rettes til faglig leder Viggo Lidahl eller HR-konsulent Wenche Mikkelborg Enoksen, telefon 76 11 57 00.

 
Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse