Detaljer

Spørsmål rettes til

  • Morten Marhaug
  • Telefon: 48040455

Lærlinger

Søker industrimekaniker- og sveiselærlinger

- Søkere må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 (legg ved karakterutskrift)

- Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Søkere med lite fravær stiller sterkere og prioriteres foran i utvelgelsen av kandidater