Detaljer

Spørsmål rettes til

Morten Marhaug
tlf: 48040455

Lærlinger

Søker industrimekaniker- og sveiselærlinger

- Søkere må ha bestått Vg1 TIP og Vg2 (legg ved karakterutskrift)

- Må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Søkere med lite fravær stiller sterkere og prioriteres foran i utvelgelsen av kandidater