• Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3734276
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Lærling - Byggdrifterfaget

Vennesla kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Grønn urban bygd søker grønn urban lærling!

Enhet for byggforvaltning har ledig lærlingplass for deg som har valgt byggdrift som yrkesfaglig retning. Som lærling hos oss vil du få en allsidig og sikker arbeidshverdag, med god oppfølging og muligheter for å utvikle deg.

I løpet av læretiden vil du jobbe sammen med dyktige fagarbeidere og teknikere og være med å drifte og vedlikeholde kommunens bygninger, anlegg og installasjoner. Du lærer mye om forskjellige tekniske system og installasjoner, og hvordan du optimalt drifter disse.

Sentrale arbeidsoppgaver for en byggdrifter i Vennesla kommune vil være drift av lys-, ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg, samt vann- og avløpsinstallasjoner.
Byggene skal driftes optimalt mht energieffektivitet og komfort. Du foretar tilstandsvurdering og ettersyn av bygg og du utfører enkle reparasjoner og vedlikehold.

Andre viktige oppgaver er drift av svømmehall med egen klorproduksjon, rutinemessige kontroller på branntekniske installasjoner, legionella forebygging og HMS. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper og skaffer ekstern kompetanse ved behov. En byggdrifter arbeider planmessig og effektivt. Du vil være en ressurs for eier og brukere av bygget og du må kunne kommunisere og yte god service.

Vi tilbyr:

 • Et positivt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Variert og utfordrende opplæring
 • Dyktige og flerfaglige veiledere
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement og avtaler  

Læretiden skal bestå av 50 % verdiskapning og 50 % læring. Du får lønn for verdiskapningsdelen, som utgjør 50 % av fagarbeiderlønn. 
Læretiden er i utgangspunktet 3 år, men kan bli redusert ved godskrivning av tidligere praksis. Du må i løpet av læretiden arbeide med kompetansemål i læreplanen,
og før du kan ta fagbrev må du avlegge skriftlig eksamen BDR3102.

Den som får tilbud om læreplass må ha førerkort klasse B og disponere egen bil i arbeidet. Bruk av egen bil vil bli godtgjort etter statens satser.

Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. opplæringslova 10-9 og barnehageloven 19, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25).

Kvalifikasjoner:

 • Fullført og bestått VG1 Bygg- og anleggsteknikk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Interesse for byggdrifterfaget og flerfaglig kompetanse
 • God basiskunnskap av tekniske anlegg
 • Interesse for miljø- og energieffektivisering.
 • Det kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og evne til å ta initiativ  
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne
 • Må kunne utvise en interesse og personlig holdning som gjør en egnet til å ivareta oppgavene som er relevant for stillingen

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

 
 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3734276
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune