Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærerstudent

Statistisk sentralbyrå er for andre gang med som arrangør av Den europeiske statistikkonkurransen, og vi ønsker en lærer- eller lektorstudent med på laget for å gjennomføre konkurransen. Vi ønsker en student med matematikk for ungdomsskolen eller videregående skole i fagkretsen. Du vil være del av et tverrfaglig team med erfarne medarbeidere innen kommunikasjonsrådgivning, grafisk design og annen informasjonsfaglig kompetanse, samt ha kontakt med statistikkfaglige ansatte.

Stillingen er plassert i SSBs kommunikasjonsavdeling.


Arbeidsoppgaver
 • Delta i arbeidet med å tilpasse de felles europeiske konkurranseoppgavene til norske forhold. Det er oppgaver innen matematikk, statistikk og samfunnsfag. 
 • Bidra i markedsføring av konkurransen overfor elever og lærere.
 • Administrative oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av konkurransen.
 • Det kan også være aktuelt å jobbe med SSBs skolesider og undervisningsopplegg for elever i perioder.  
Kvalifikasjoner
 • Student i slutten av bachelor- eller begynnelsen av masterstudiet
 • Matematikk og gjerne samfunnsfag i fagkretsen
 • Kjennskap til prinsippene for Fagfornyelsen
 • Skriver godt norsk og engelsk. Arbeidsspråket er norsk
Personlige egenskaper
 • Interesse for praktisk bruk av statistikk
 • Strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • Lønnstrinn 27 - 32 (kr. 331 300-350 700)
 • Engasjementet varer fram til 31.12.2020, men med mulighet for forlengelse. Vi vil at du begynner så fort som mulig, men senest 1.10.2020.
 • Du må kunne jobbe 3-4 timer i uken på dagtid, den resterende tiden kan være mer fleksibel.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, kan bli bedt om å ta med originaler av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.