Ledig stilling

Eidsvoll kommune

Lærerstillinger - Råholt skole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Råholt skole er 1-7 skole med ca. 435 elever. Vi har et meget stabilt personale med høy trivsel. Skolen er i sterk vekst. Vi startet skoleåret 2022/2023 i nytt skolebygg med plass til ca 550 elever.

 

Faglærer - svangerskapsvikariat - ledig fra d.d. ut skoleåret 2022/2023

Fagfelt: Kroppsøvning med svømming

Faglærer - svangerskapsvikariat - ledig fra januar 2023 - ut skoleåret 2022/2023

Fagfelt: Kunst & håndtverk og naturfag

 

Råholt skole vektlegger at
- alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang
- alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Bedre læring
Å arbeide med visjonen, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

For å lykkes med dette trenger skolen ansatte som er trygge i sine roller, som kan motivere elever til læring gjennom tydelige forventninger, veiledning, støtte og som trives med å arbeide i et aktivt læringsmiljø.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.


Vi ønsker og vil satse på å dyktiggjøre lærere som

 • har faglige ambisjoner
 • vil være gode klasseledere
 • vil forbedre arbeidsmetoder


Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning 1. - 7. trinn
 • Kan bli tillagt kontaktlæreransvar

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolen
 • Godkjent kompetanse for undervisning på 1. - 7. trinn
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne med gode norskkunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • Evne til å bygge gode og trygge relasjoner med elevene, og fremstå som en tydelig
  og god klasseleder.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å inspirere og motivere og skape gode relasjoner
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Endring- og omstillingsevne
 • Positiv og omgjengelig
 • Tydelig klasseleder, som legger til rette ut fra elevenes behov

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Veiledning til nyutdannede
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid


Øvrige opplysninger og vilkår

Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.