Ledig stilling

Nittedal kommune

Lærerstillinger

Offentlig forvaltning

Vi har inntil tre faste stillinger og to årsvikariater ledige for neste skoleår. Stillingene er ledige med tiltredelse 01.08.2024. Aktuelle fag er engelsk, spes.ped, samfunnsfag, krle, norsk, matematikk, naturfag og kunst og håndverk.

Vi er ute etter rett person mer enn riktig fag. Rett person er en trygg og varm voksen, som er glad i barn og ungdom, med god relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevner. Helt supert hvis du har interesser og hobbier utenom fagene og liker å være en del av et profesjonelt læringsfellesskap der også det sosiale samholdet er viktig. Hvis du har annen kompetanse som kan være aktuell i valgfag er det fint om du nevner det i søknaden. Søkere bør ha flere undervisningsfag og erfaring fra ungdomsskole. Til gjengjeld så vil du bli tatt godt imot i en inkluderende skole der vi gjør utrolig mye spennende og det er lov å tenke nytt. Vi driver undervisning med høy kvalitet, men hos oss er det lov å drite seg ut og vi støtter hverandre - det gjelder både voksne og elever. Vi tilbyr veiledning til nyansatte og nyutdannede lærere. 


Nittedal ungdomsskole er en moderne skole bygd med en klar miljøprofil og er blant de mest energieffektive skolebyggene i landet. Den er organisert med tanke på læreplanen LK20, og de praktisk estetiske fagene og det sosiale miljøet er selve hjertet i bygget. Skolen  består av elever på 8. til 10. trinn, og har i tillegg en tilrettelagt avdeling og innføringsklasse som en del av tilbudet på tvers av skolene i kommunen. Sammen jobber vi for å skape et innhold og skolemiljø som vi kan være stolte av og håper at du ønsker å være med.

Vår visjon er at vi er best sammen, i arbeidet med å skape en inkluderende skole og gode oppvekstsvilkår for ungdom i Nittedal. Livsmestring er hovedmålet med det elevene skal lære i skolen vår. Skolen skal være et sted der elevene våre skal lære å lære, slik at de er klare for livet her og nå og det som kommer senere. Derfor sier vi: Best sammen - klar for livet!

Som lærer i kommunen vil du være med på å utvikle Nittedalskolen, med god støtte fra en tydelig skoleeier.
          

Mer informasjon om Nittedal ungdomsskole og skolene i Nittedal kan du finne på kommunens hjemmesider:

 

Nittedal kommune

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for arbeid på 8. til 10. trinn
 • Minimum 60 studiepoeng i engelsk, norsk eller matematikk
 • Minimum 30 studiepoeng i andre fag
 • Aktuelle fag er engelsk, samfunnsfag, krle, mat og helse, kunst og håndverk, norsk, matematikk, naturfag, musikk
 • Svært gode norskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med undervisningskompetanse i flere fag
 • Det er ønskelig med søkere som har spes.ped kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i den endelige innstillingen

Personlige egenskaper:

 Vi ønsker deg som:

 • er glad i alle barn og ungdom
 • møter andre mennesker med respekt og varme
 • er en trygg og god voksen
 • kommuniserer godt
 • skaper gode relasjoner med elever, kollegaer og foresatte
 • er en dyktig klasseleder
 • bruker vurdering som aktivt redskap for læring
 • har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • er et godt teammedlem som bidrar til fellesskapet
 • er løsningsorientert
 • jobber strukturert og selvstendig
 • har evne til å se muligheter innenfor skolens rammer
 • bidrar i pedagogisk utvikling

Vi tilbyr:

 • Fantastiske elever
 • Dyktige og engasjerte medarbeidereder som sammen skaper et læringsmiljø som sosialt og faglig gir best mulig utvikling for den enkelte elev
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Et profesjonsfellesskap der vi har troen på at alle har mulighet til å utvikle seg
 • Et støttende læringsmiljø der det er rom for å lære 
 • En arbeidsplass der kompetansen til den enkelte blir verdsatt
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver i verdens viktigste jobb
 • Moderne skolebygg med fasiliteter i toppklasse
 • Nærmiljø og omgivelser med mange muligheter
 • Systematisk oppfølging av nyansatte og nyutdannede lærere
 • Veiledere som følger opp nyutdannede og nettverk for nyutdannede lærere
 • Muligheter for å videreutvikle egen kompetanse
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse og KLP


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse