Detaljer

 • Bedrift
  Sørreisa kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  SØRREISA
 • Stillingsfunksjon:
  Lærer
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SØRREISA
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  868978
 • Se her for andre jobber fra Sørreisa kommune

LÆRERSTILLING VED SØRREISA SENTRALSKOLE

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk.  Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle.Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider.

Sørreisa sentralskole er den største grunnskolen i Sørreisa kommune med ca. 260 elever fra 5.-10.trinn og et personale på ca. 50 ansatte. Skolen har to klasser pr. trinn og egen IFK-klasse for fremmedspråklige elever. Miljøterapeut er tilsatt i skolens stab. Skolen er lokalisert sentrumsnært med nærhet til natur, skog og mark som gir gode muligheter for fritidsaktiviteter og rekreasjonsmuligheter.

Sørreisa sentralskole ligger vegg i vegg med kulturhus, idrettshall og svømmehall som benyttes i det daglige. Skolen har godt utbygde spesialrom og et stort skolebiblioteket i hjerte av skolen. Vi satser på bruk av digitale hjelpemidler og har digitale tavler i alle klasserom. Vi har en stor utbygd datapark og alle elever på ungdomsskolen har egen bærbar PC.

Sentralskolen er en trivselslederskole med økt fokus på fellesskap, trivsel og aktivitet blant våre elever. Skolen er deltakende i Utdanningsdirektoratets læringsmiljøprosjekt inkluderende barnehage – og skolemiljø. Skolens visjon er: «Sørreisa sentralskole – en framtidsrettet skole. Sammen for læring, mestring og utvikling.

Kvalifikasjoner/vi kan tilby:

Lærerstilling ved Sørreisa sentralskole

Sørreisa sentralskole har ledig inntil 100% vikariat som lærer. Stillingen er ledig pr. dags dato. Snarlig tiltredelse i stillingen ønskelig. Undervisning vil være i hele klasser eller i mindre grupper. Vi søker allmennlærer eller faglærer som kan undervise i flere fag i grunnskolen. Spesielt ønskede fagkretser er engelsk, musikk og kunst og håndverk. Undervisningskompetanse i andre fag kan også være aktuelt. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi søker lærere som:

 • Har pedagogisk utdanning
 • Er stabile, tydelige og respektfulle voksne, har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring
 • Har samarbeidsevne, er utviklings – og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team
 • Har «glimt i øyet» og evne til å bygge gode relasjoner til elever, foreldre/foresatte og kollegaer
 • Ser mulighetene for å bruke IKT i opplæringen

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse og et godt og støttende arbeidsmiljø med vekt på teamsamarbeid
 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fokus på skoleutvikling og gode læringsresultater
 • Nedsatt leseplikt og mentorordning for nyutdannede lærere
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Kontaktlærertillegg lønnet minimum 11.000 kr høyere enn sentralt tillegg, det vil si fra  kr. 21 500 til kr. 30 700 per år avhengig av antall elever man har kontaktlæreransvar for
Generell informasjon

Ansettelse skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Politiattest etter Opplæringslovens §10-9 vil bli avkrevd ved tilsetting. Skolen ønsker å øke andelen menn, og oppfordrer menn til å søke stillingen.

Attester og vitnemål bes lagt ved søknaden, evt. leveres senest i forbindelse med intervju. Søkere bes å oppgi minst 2 referanser. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.
I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

For mer informasjon om skolen, se Sørreisa sentralskoles hjemmeside på www.sentralskolen.no eller skolens Facebook-side.

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med enhetsleder (rektor) Carina Borch på tlf.  941 59 411, e-post: carina.borch@sorreisa.kommune.no

Søknadsfrist: 07.09.18