Ledig stilling

Hurdal kommune

Lærere ved Hurdal skole- og kultursenter

Offentlig forvaltning

Det er ledig inntil 200% faste lærerstillinger f.o.m. 01.08.2022. Fordelingen av stillingene sees i sammenheng med fagkombinasjonene aktuelle søkere har og de behovene skolen har. Skolen trenger lærere med spansk, matematikk, mat og helse og engelsk i fagkretsen.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning 1. - 10. trinn.

Kvalifikasjoner:

Godkjent lærerutdanning, godkjent undervisningskompetanse for fag i grunnskolen med hovedvekt på spansk, mat og helse, engelsk og matematikk.

Personlige egenskaper:

Du må være en god klasseleder som møter godt forberedt og evner å bygge et trygt og godt læringsmiljø for alle.
Du må være god på å strukturere egen arbeidshverdag; møte presis og være lojal mot skolens regler og rutiner.
Du må være en god relasjonsbygger - både for elever og ansatte.
Du inngår i et profesjonsfellesskap der forpliktelse, oppofrelse og lojalitet verdsettes høyt.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en ny og moderne skole med gode fasiliteter. Skolen er godt utstyrt med moderne teknologi. Nybygget ved skolen sto ferdig i januar 2022.
Vi kan også tilby et profesjonsfellesskap med høy kompetanse.
Skolen jobber aktivt med fagfornyelsen der tverrfaglige temaer inngår i skolens årshjul. Inneværende skoleår har skolen fokus på et trygt og godt skolemiljø og elevmedvirkning.