• Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Adresse:
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  4704429
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sortland kommune

Lærere Sortland Ungdomsskole

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sortland ungdomsskole har ledige stillinger for skoleåret 2022/2023.

 • 1 x fast 100 % stilling
 • 1 x vikariat 100 %

Skolen ligger sentralt plassert på Sortland i et skoleområde under utvikling, der Sortland barneskole, Sortlandshallen og Sortland videregående skole er nærmeste naboer Skolen var ny høsten 2011. Spesialrom som datarom og naturfagrom er godt utstyrt. Eget amfi tilknyttet kantine og musikkrom med scene utgjør en sentral del av skolen.

Fra høsten huser vi nærmere 430 ungdomsskoleelever og til sammen 70 ansatte. Skolens personale er organisert i 3 trinn med en avdelingsleder for hvert trinn. Rektor, inspektør og avdelingsledere utgjør en ledergruppe som som legger stor vekt på å fungere som et lederteam.

Det er knyttet flere faggrupper til ledergruppa; skolens utviklingsgruppe (SKUT), spesialpedagogisk team (S-team) og sosialpedagogisk tam.

Som lærer ved Sortland ungdomsskole vil du oppleve et positivt elevsyn og et godt arbeidsmiljø hvor samarbeid og profesjonssfelleskapet har stort fokus.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning for 8.-10. trinn
 • Det stilles krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper, etter forskrift til opplæringsloven § 14-6
 • Du har relevant digital kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Fagønsker/-behov:

1*100 % fast stilling med kompetanse for å undervise i:

 • Engelsk
 • Norsk
 • Spansk
 • Programmering
 • Arbeidslivssfag
 • Kunst og håndverk

Kandidat må ha minimum to fagkombinasjoner, hvor engelsk er ett av fagene. Kontaktlærerfunksjon kan påregnes.

Søkere med andre fag enn de som fremkommer her er også velkommen til å søke og vil bli vurdert til for midlertidig stillinger.

Inntil 1*100 % vikariat, kompetanse for å undervise i:

 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • KRLE
 • Engelsk
 • Spesped
 • Muligens naturfag

Det ønskelig at kandidat må ha minimum to fagkombinasjoner, hvor norsk er ett av fagene. Kontaktlærerfunksjon kan påregnes.

Kontaktlærerfunksjon kan påregnes.

Søkere med andre fag enn de som fremkommer her er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper vi vektlegger

 • Du er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev
 • Du har en sterk relasjonskompetanse, og nyttiggjør denne i møtet med elever, foreldre/foresatte og kolleger
 • Du er en positiv bidragsyter i skolens videre utvikling og skolens gode arbeidsmiljø
 • Du er faglig engasjert, vektlegger at din undervisning er av høy kvalitet og kan tilpasses den enkelte elev
 • Du er strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Du har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Du vet at det å arbeide i en skole krever at du er fleksibel og har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en lærende organisasjon der tilpasset opplæring for hver enkelt elev og et godt skole- og heimsamarbeid skal vektlegges
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Mentorordning for nyutdannede
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de kan ha fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. 
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
Ved tilsetting i skole, barnehage, må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Egenerklæring om tuberkulose må fremlegges før ansettelse jfr. informasjon om "Tuberkulosekontrollprogrammet" på vår hjemmeside.


Om sortlandsskolen:

Sortland kommune har fra høsten 2020 til sammen 7 skoler med ca. 1230 elever. I tillegg drives voksenopplæring for fremmedspråklige og grunnskole for voksne.

Sortlandsskolen er en viktig aktør når det gjelder å bidra til at Sortland skal være en god plass å vokse opp. Vi legger stor vekt på system- og kvalitetsutvikling. Vi er opptatt av å skape sammenheng i barnas opplæring, og har et spesielt fokus på overgangene. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole er under behandling, og skal bidra til at sortlandsskolen tar nye og viktige steg i retning av å bli en enda bedre skole.

Du kan lese mer om skolene våre på vår hjemmeside: https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskoler/skoler/

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Ved eventuelle andre ledige stillinger i grunnskolen i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no


Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Les hele utlysningen her: https://utdanning.careers/utdanning/grunnskole/grunnskolelaerere/?r=468624&utm_source=bladet&utm_medium=NewsSite&utm_campaign=468668

 

 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Undervisning
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  Norsk
 • Adresse:
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  4704429
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune