• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  GJERDRUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJERDRUM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793770
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune

Lærere skoleåret 2021/22

Gjerdrum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gjerdrum barneskole er en 1-7 skole beliggende i hjertet av Ask. Skoleåret  2020-21 har vi ca. 330 elever og 50 ansatte, fordelt på skole, SFO og en base for multifunksjonshemmede elever. Vi har store uteområder, og relativt kort vei til turområder. Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene. 

Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, samt felles ansvar for elevenes resultater og læring. Vi vektlegger arbeid med elevenes psykososiale miljø høyt. Vi vil ha gode relasjoner mellom alle parter, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene.

Gjerdrum barneskole er en lærende organisasjon og arbeider kontinuerlig med å videreutvikle felles rutiner, praksis og kompetanse, slik at vi sammen skaper bedre elevresultater. Skoleutviklingen er i tråd med strategiplanen for skoler, SFO og barnehager. Vi jobber etter modellen "robuste klasserom", og er deltakere i trivselslederprogrammet. Alle elever disponerer eget læringsbrett eller egen PC, og vi er i en prosess der disse integreres som verktøy i undervisningen.

Skoleåret 2021-22 har vi inntil 300% ledige stillinger. Fortrinnsvis som kontaktlærere. Søkere må tilfredsstille kravene som Opplæringsloven stiller for å kunne bli ansatt som lærer. Formell undervisningskompetanse i fag vil bli vektlagt, jfr. opplæringslova § 10-1.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning.
 • Oppfølging av elever.
 • Skole-hjem samarbeid.
 • Samarbeid med teamet om analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner på trinn-, gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.
 • Samarbeid med teamet om systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i blant annet lesing og regning i alle fag, samt elevenes læringsmiljø.
 • Samarbeid med ledelsen.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Det er ønskelig med kontaktlærererfaring.
 • Gjerne faglig fordypning i engelsk.
 • Gode IKT-ferdigheter. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Musikk.
 • Matematikk.

Personlige egenskaper:

Vi er opptatt av kvaliteten på lærernes undervisning, og at elevenes læringsarbeid er skolens kjerneoppgave. Derfor trenger vi flere lærere som:

 • Er dyktige klasseledere.
 • Har stort faglig engasjement og god kjennskap til «vurdering for læring».
 • Bruker digitale verktøy som en integrert del av  undervisningen.
 • Har god kompetanse i grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring.
 • Har kompetanse i å vurdere elevenes læringsutbytte, og bruker dette aktivt i opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte.
 • Liker barn og ungdom, har god evne til å samtale med og veilede elever.
 • Liker intensitet og utfordringer, og har stor arbeidskapasitet.
 • Er løsningsorientert og liker utviklingsarbeid.
 • Kan samarbeide og tenke helhetlig rundt elevers oppvekst- og læringsmiljø.
 • Er engasjerte, ambisiøse og har godt humør.
 • Viser lojalitet til skolens felles standarder og rutiner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for alle nyutdannede lærere gjennom hele det første skoleåret.
 • Trivelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.

 

For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Politiattest må leveres før tiltredelse. Aktuelle søkere innkalles til intervju.
Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis.

 
 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2021
 • Sted:
  GJERDRUM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GJERDRUM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793770
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Legg ut jobbannonse