Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alta Kristne Grunnskole

Lærere og assistenter

Skole - Barne- og ungdomsskole

Vil du arbeide med barn og unge og gi dem en god og trygg læringsreise?

 

Vi har ledig inntil fire lærerstillinger fra skolestart høsten 2023:

  • 3 faste stillinger 100%
  • 1 midlertidig stilling 100% for skoleåret 23/24.

Vi vil gjerne knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme skolens kristne målsetting og er interessert i å bidra i utviklingsarbeid. 

Til lærerstillingene søker vi personer med godkjent faglig og pedagogisk utdanning, herunder gjerne i spesialpedagogikk og i begynneropplæring. For øvrig har vi behov for undervisningskompetanse i mange ulike fag. Vi søker også lærere som kan undervise i finsk som andrespråk samt i fremmedspråk. Søker må også regne med at det kan være aktuelt med kontaktlærerfunksjon.

  • Vi har også ledig :
  • 2 faste assistentstillinger i ca 80% 
  • 1 vikariat i ca 80% for skoleåret 23/24.

Som assistent søker vi deg som er en trygg og varm voksen som bistår elever og elevgrupper i skolehverdagen, i samarbeid med lærere. Det er også aktuelt å være vikar for lærer i enkelte timer ved behov.

Vi søker kandidater som

  • Har et positivt elevsyn og setter elevens læring i sentrum
  • Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner
  • Er løsnings- og utviklingsorienterte samt deler opplegg med kollegaer.
  • Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål
  • Norskkunnskaper på morsmålsnivå, muntlig og skriftlig.

Vi har en utviklingsorientert skole med dedikerte kollegaer. Vi har tatt i bruk digitale enheter for samtlige elever og digital kompetanse vil derfor bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på personlig egnethet. De som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale. Ansatte får gode forsikrings- og pensjonsordninger. Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. privatskoleloven § 4-3. For de utlyste stillingene tas det også forbehold om endelig ressursbehov. 

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 eller inspektør Trude Thomassen, tlf. 918 88 599.

Søknad med CV samt vitnemål og attester registreres her på karriere.no

Søknadsfrist: 27.02.2023

Velkommen som søker!