Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nord-Odal kommune

Lærere Nord-Odal Ungdomsskole  2022-2023 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nord-Odal kommune er på jakt etter motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Nord-Odal ungdomsskole har ledig fast stilling, inntil 67 %. Stillingsprosent kan deles på 2 stillinger. Det er behov for fortrinnsvis faglærer i spansk, norsk og grunnleggende norsk. Det er viktig med kompetanse innen spesialpedagogikk. Inntil 17 % er innen voksenopplæring.

I tillegg er det behov for lærervikariater for skoleåret 2022-2023. Det vil trolig være behov for inntil 250 %. Stillingsprosent kan deles på 3 eller 4 stillinger. Det er behov for norsk, grunnleggende norsk, matematikk og kunst og håndverk. Det er også ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.

Stillingsprosenten vil avhenge av fagkombinasjon.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter faglærer med kompetanse i to eller flere av følgende fag; norsk, grunnleggende norsk, spansk, matematikk og kunst og håndverk. Det er også ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse.

 • Undervisning i klasse og grupper med hovedvekt på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Arbeide for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • Samarbeid på trinnteam og i ulike faggrupper
 • Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.
 • Samarbeide med andre faginstanser.

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning for undervisning på ungdomstrinnet, inkl. godkjent kompetanse i faget. 

 • 60 studiepoeng eller mer i fagene norsk og matematikk. Minimum 30 studiepoeng i spansk, kunst og håndverk og spesialpedagogikk. 
 • Det kreves god IKT-kompetanse.
 • Evne til å skape gode relasjoner med ungdommer, foresatte og kolleger.
 • God vurderingspraksis.
 • Det er en fordel med kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid.
 • Vi ønsker at du er faglig oppdatert i Fagfornyelsen, LK20 og tverrfaglig samarbeid.
 • Ønskelig med god kjennskap til gjeldende lovverk.

Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. 

 

Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg og god klasseleder som bidrar til inkludering, gode læringsbetingelser og tilpasser undervisningen.
 • Du har høye ambisjoner og forventinger til elevene
 • Du må være utviklingsorientert, ha gode samarbeidsevner og et reflektert forhold til egen praksis
 • Du må ha evne til å jobbe systematisk, helhetlig og langsiktig
 • Du er engasjert, fleksibel og lojal
 • Du har god kompetanse i inkluderende læring og tilrettelagt undervisning
 • Du har evne til å reflektere over egen praksis
 • Du har høy evne til å etablere gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Arbeid i et godt fagkompetent miljø og deltakelse i spennende utviklingsarbeid. 

 • En jobb med mening, mestring, utvikling og profesjonelt handlingsrom
 • En unik mulighet til å sette ditt preg på ei flott skole
 • En skole der åpenhet, inkludering, kultur for samarbeid og deling vil prege arbeidsmiljøet
 • Dyktige, rause og hyggelige kolleger
 • En profesjonell organisasjon
 • Motiverte elever og engasjerte foreldre
 • Oppfølging av nyutdannede lærere
 • En skole der systematikk, orden og gode rutiner vektlegges
 • En jobb i en IA-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjonsordning i SPK
 • Lønn etter avtale 

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Ber om at det legges ved kopi av vitnemål og attester, og at det i tillegg oppgis 2-3 referanser. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.