Ledig stilling

Larvik kommune

Lærere

Offentlig forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne -  derfor satser vi på deg som vil bli lærer hos oss. Er det deg?

I Larvikskolen finner du en rød tråd gjennom skolens visjon, mål, innsatsområder og utvikling. Visjonen vår er  "Kultur for læring". Vi ønsker å løfte frem den skoleledelse og undervisningspraksis som sterkest påvirker elevenes læring. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". 

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelse og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å mestre og høre til. 

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Alle elever i Larvikskolen har egen iPad. Læreren skal ha så god kompetanse på digitale verktøy at de vet når de ikke skal bruke det. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen. 
Vi legger vekt på et raust og støttende skolemiljø. 
Vi har Newtonrom og Farris naturskole.
Vi samarbeider tverrfaglig,  for å sikre en trygg og god oppvekst for barna i kommunen SE MEG. 
Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

Lardal skole trenger inntil 3 lærere.

Det er 2 faste stillinger i 100% og 1 fast stilling i 60%. Pr. nå er det størst behov på  1.-7.trinn. 

Vi trenger at du har kompetanse i ett eller helst flere av disse fagene: Norsk, Engelsk og Kunst og håndverk. Du må også kunne ta ansvar som  kontaktlærer da vi kan ha behov for dette.

Vi ønsker oss kontaktlærere som har god erfaring med å jobbe aktivt og målrettet for et godt klassemiljø. Har god relasjonskompetanse og er en tydelig, trygg og varm voksen. Du evner å skape den gode, trygge klassetilhørigheten som gir vekst og læring.  

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent lærerutdanning på oppstartstidspunktet
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene
 • Du behersker pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Du har god kunnskap om oppbygging og ledelse av læringsprosesser
 • Du har god relasjonskompetanse og er en god kontaktlærer
 • Du jobber aktivt etter LK20
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med spesialpedagogisk arbeid med de yngste elevene, vil være et fortrinn. 

Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg og tydelig klasseleder
 • Du er fleksibel, endringsvillig og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser
 • Du evner å skape gode sosiale relasjoner med elever, foreldre og kollegaer og du bidrar til et trygt og godt skolemiljø
 • Du viser positive holdninger og har forventninger til alle elevers faglige og sosiale utvikling
 • Du har godt humør og er positiv
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for eleven
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering
 • Et godt arbeidsfellesskap
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.