Detaljer

 • Bedrift
  Arendal Kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  ARENDAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk, engelsk
 • Fylke:
  AUST-AGDER
 • Arbeidssted:
  arendal
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1093340
 • Se her for andre jobber fra Arendal Kommune

Lærer - småskoletrinnet

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.  Les mer her. 

I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som har hatt læretid Arendal kommune. Garantien gjelder såfremt søkeren blir ansatt og de inngår i turnus med økt andel helger, alternativt tilstrekkelig ansatt langvakter.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Roligheden skole er en 1 - 10 skole med 460 elever og 65 ansatte. Skolen ligger i landlige omgivelser på Tromøya ca 10 km fra Arendal sentrum. 
Ved skolens barnetrinn er det ledig en fast stilling som lærer som ønsker å arbeide blant våre yngste elever.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning på skolens småskoletrinn.
 • Kontaktlærerfunksjon kan bli tillagt stillingen.
 • Roligheden skole arbeider aktivt med utviklingsarbeid knyttet til organisasjonslæring der alle må delta aktivt.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en samarbeidsorientert lærer med undervisningskompetanse på skolens småskoletrinn.
 • Vedkommende må ha undervisningskompetanse i norsk/grunnleggende lese- og skriveopplæring.
 • Det er ønskelig med spesialpedagogisk kompetanse og kompetanse i engelsk eller matematikk.
 • God relasjonskompetanse og egnethet vil bli tillagt vekt.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Utdanningsretning
 • Pedagogikk
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, (240 sp, 4 år) Cand Mag / Siv***
Personlige egenskaper
 • Vi søker en engasjert og samarbeidsorientert medarbeider som liker å arbeide med små barn.
 • Ved Roligheden skole arbeider vi i team knyttet til klassetrinnet. Dette forutsetter evne og vilje til samarbeid med dine kolleger.
Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et levende og hektisk arbeidsmiljø. Du vil bli en del av et raust, kompetent og engasjert arbeidsfellesskap der latteren sitter løst.
 • Arendal kommune bygger ny Roligheden skole med plass til 630 elever. Skolen ventes å stå ferdig til skolestart 2019.
 • Roligheden skole er nabo til den nyopprettede Raet nasjonalpark.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene avtaleverk.
Kontaktinfo:
Gunn Selma Syvertsen - Avdelingsleder skole, 905 98 834
Hans Georg Toreskaas - Enhetsleder skole, 482 37 721