Ledig stilling

Nittedal kommune

Lærer med spesialpedagogikk på Tilrettelagt avdeling

Offentlig forvaltning

Er du lærer med spesialpedagogikk, og har erfaring og stort engasjement for utvikling og opplæring av barn med multifunksjonshemming og autisme?  Evner du å være til stede i øyeblikkene, klarer du å gripe tak i initiativ til kommunikasjon, samhandling og utvikling?  Da vil vi gjerne ha deg med på laget!

Holumskogen skole Tilrettelagt avdeling ønsker å utvide vårt dyktige personale med en spesialpedagog i fast stilling. Vi ønsker oss deg som klarer å skape trygge og gode relasjoner til barn, der forutsigbare rammer bidrar til utfoldelse og et utviklende læringsmiljø.

Holumskogen skole er opptatt av å skape et inkluderende læringsmiljø og et godt psykososialt miljø for alle elever og ansatte. Vi ser etter deg som brenner for inkludering og som ser læringspotensial i alle barn, og der vi voksne hjelper barna med å forstå sosialt samspill, å verdsette forskjellighet og ta vare på hverandre.

Holumskogen skole tilrettelagt avdeling med et helhetlig skole- og fritidstilbud for elever med multifunksjonshemming og autisme. Den tilrettelagte avdelingen har 8 elever.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide mål og tiltak, og bidra til å følge opp elevers læringspotensial og sosiale kompetanse.  
 • Gjennomføre og koordinere aktiviteter og opplæring.
 • Utarbeide materiell ved behov.
 • Opplæring og veiledning av andre ansatte ved behov.
 • Vise omsorg og bidra til trygghet og gode utviklingsmuligheter for elevene.
 • Delta i skolens utviklingsarbeid, og bidra til et godt forankret planarbeid på avdelingen.
 • Samarbeid med team rundt elever, med skolens øvrige ansatte, skolens ledelse og eksterne samarbeidspartnere.
 • Bidra til et godt hjem-skole samarbeid, og gode overganger for elevene.
 • Bidra til at skolens elever og ansatte opplever et positivt og utviklende miljø.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet lærer med spesialpedagogikk i fagkretsen, eller utdannet spesialpedagog med undervisningskompetanse i lese- og skriveopplæring. Annen relevant kompetanse og erfaring kan vurderes å kompensere nevnte formelle kompetanse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med multifunksjonshemming og autisme.
 • Det er ønskelig med erfaring fra veiledning og utarbeidelse av individuelle tilretteleggingsplaner har vært en del av arbeidet.
 • Det er ønskelig med kunnskap om relevant lovverk og Kunnskapsløftet 2020.
 • Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig (godkjent B1, legg ved attest).
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt.

Hvis utdannelsen er tatt i utlandet, må godkjennelse fra NOKUT legges ved søknaden.

Personlige egenskaper:

 • Faglig trygg.
 • Meget god relasjonskompetanse både til elever, kollegaer og foresatte.
 • Analytisk, systematisk og strukturert.
 • Positiv, selvstendig og løsningsorientert.
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner.
 • Engasjert i barns læring og utvikling.
 • Interesse for å utvikle seg selv og arbeidsplassen.
 • Trives i en hektisk arbeidshverdag 

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • Arbeids- og lønnsbetingelser i.h.h.t. gjeldende lover og tariffavtaler.
 • Kommunale lønns- og arbeidsvilkår

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.I hht.
Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.
Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.