Ledig stilling

Larvik kommune

Lærer Kvelde skole

Offentlig forvaltning

Er du en tydelig, omsorgsfull og nysgjerrig lærer? Da er det deg vi vil ha!

"FORDI VI TRENGER DEG" - se videohilsen fra elevene våre her!

Likeverd, tilhørighet og solidaritet skal være synlig  i alle klasserom i Larvikskolen og vi løfter frem skoleledelse og undervisningspraksis som sterkest påvirker elevenes læring.

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".
Vi har høye ambisjoner for elevene og jobber for å bedre læringsresultatene for den enkelte elev.
Elevene skal medvirke og ta medansvar i skolehverdagen, og får tilpasset opplæring. Alle elever har egen digital enhet.
Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer. Vårt mål er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfellesskap med gode relasjoner til elevene. Læringsfellesskapet skal gi alle elever opplevelse av å mestre og høre til. 
Vi legger vekt på et tverrfaglig  og støttende skolemiljø:

SE MEG.
Plan for et trygt og godt skolemiljø
Veileder for et godt skolemiljø- forebygging og håndtering av utagerende atferd
Godt skolenærvær- forebygging av bekymringsfullt fravær

På Kvelde skole har vi ledig en fast 100% stilling fra skoleåret 2024/2025, det kan bli ledig vikariater og faste stillinger utover dette.
Vi har behov for kompetanse i engelsk (60 stp) og musikk, det kan også bli behov for kompetanse i basisfagene for barne- og mellomtrinnet. Det kan bli aktuelt med kontaktlæreransvar.

Antall stillinger og stillingsprosent kan avvike noe fra utlysningen.

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent lærerutdanning på oppstartstidspunktet
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene
 • Du har forståelse av viktigheten av elevmedvirkning og tverrfaglig tilnærming i opplæringen.
 • Du har evne til å integrere teoretisk og praktisk kunnskap, fremme dybdelæring, og anvende kritisk tenkning i undervisningen.
 • Du har sterke relasjonsbyggende ferdigheter og evne til å skape et varmt, støttende, og omsorgsfullt læringsmiljø.

Personlige egenskaper:

 • Du er en trygg og tydelig klasseleder
 • Du er fleksibel, endringsvillig og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser
 • Du evner å skape gode sosiale relasjoner og bidrar til et trygt og godt skolemiljø
 • Du viser positive holdninger og har forventninger til alle elevers faglige og sosiale utvikling

Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for eleven
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering
 • Veiledning til nyutdannede lærere i form av individuell veiledning og fellessamlinger med andre nyutdannede lærere.
 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk.
 • Gode pensjons-  og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

 

Stillingsannonse i Varden
 • Ditt lokale arbeidsmarked
 • Del annonsen i eget nettverk
 • Over 100.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse