Lærer i 100 % stilling i skoleåret 2021-2022

Krødsherad kommune

Skolene i Krødsherad er inne i en endringsprosess fra to skoler til en felles skole for bygda. Dette er en prosess som planlegges avsluttet innen tre år.

I dag har vi Krøderen skole og Noresund skole. Krøderen skole er en 1 – 10 skole med ca 190 elever, og Noresund skole er en barneskole med ca. 90 elever. 

Vi søker etter 

Vikariat i 100 % som kontaktlærer i barnetrinnet pt ved Krøderen skole for skoleåret 2021/2022.

Vikariatet er for lærer i svangerskapspermisjon

Vi ønsker en dyktig pedagog med formell kompetanse innenfor fagene norsk, engelsk og spesialpedagogikk

Ved ansettelse vektlegges formell utdanning for undervisning på barnetrinnet, relevant praksis og personlig egnethet.

For stillingen gjelder:

 • Kunne bidra til faglig videreutvikling av skoletilbudet.
 • Ta aktiv del i elevenes skolehverdag ute og inne.
 • Bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av skolehverdagen. 
 • Være positiv til, og bidra konstruktivt i endringsprosesser.
 • Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Datakunnskap.
 • Politiattest må kunne fremvises.

Egenskaper vi ser etter:

 • Faglig engasjert, initiativrik, ansvarsbevisst, aktiv og samarbeidsorientert.
 • Er pålitelig og nøyaktig.
 • Har evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning.
 • Kan lytte, kommunisere og inspirere.
 • Være en god rollemodell.

Vi tilbyr:

 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.
 • Arbeid i en IA bedrift.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Krødsherad kommune har gode lokale lønnstillegg for lærere.

Søknad

 • Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
 • Elektronisk søknad skal benyttes.