Ledig stilling

Tingvoll kommune

Lærer i 100 % stilling

Offentlig forvaltning

Om tjenestestedet
Har du lyst til å være med å utvikle neste generasjon tingvollborgere gjennom kunnskap, holdninger og verdier, er du velkommen som søker på lærerstilling hos oss.
Meisingset oppvekstsenter består av skole for små- og mellomtrinnet, med til sammen 30 elever. I samme bygning holder også barnehagen til med 22 barn. Oppvekstsenteret ligger i tilknytning til naturen, med nærhet til fjorden og skogen.  

Kort om stillingen
Vi har ledig 100 % vikariat som lærer fra 12.02.24-20.12.24. 

Arbeidsoppgaver 

 •  Delta i skolens utviklingsarbeid 
 • Analysere og følge opp elevenes læring i alle fag  
 • Sørge for at hver enkelt elev opplever utvikling, mestring og motivasjon 
 • Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene 
 • Delta i og bidra til et lærende fellesskap og lærerteam ved skolene 
 • Fremme et godt skole-hjem samarbeid 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen  
 • Spesialpedagogikk  
 • Engelsk på barnetrinnet (min 30 stp)  
 • Du har god kjennskap til IKT  
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper 

 • Du utøver god klasseledelse  
 • Du er faglig engasjert og liker å jobbe med barn  
 • Du har evne til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere 
 • Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner  

Du identifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" 

Krav til språkkunnskaper 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. 

 Vi tilbyr 

 • Elever som ønsker seg gode lærere 
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø 
 • Lønn i forhold til gjeldende avtaleverk 
 • Tariffestede pensjons og forsikringsordninger 
 • Nyutdannede får redusert undervisningsplikt og jevnlig veiledning første arbeidsår

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Manglende utfylling av CV og søknad i systemet vil være avvisningsgrunn. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal så langt mulig legges ved i søknaden på søknadstidspunktet.Godkjente vitnemål og attester tas også med på eventuelt intervju.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!