Detaljer

Spørsmål rettes til

Trude Thomassen
tlf: 91888599

Arne Kristian Arnesen
tlf: 91884242

Håkan Funck
tlf: 96706192


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærer - ca 80% vikariat

For skoleåret 2020/2021 har vi en ledig stilling som lærer i ca 80%. Det er et vikariat med mulighet for forlengelse.

Vi søker en lærer som kan undervise i ulike fag som f.eks. matematikk, naturfag og praktisk-estetiske fag samt i spesialundervisning. Behovet er hovedsakelig på barnetrinnet. Andre fag og trinn enn de som er nevnt kan også være aktuelle. Vi søker deg som har et stort engasjement for trivsel og læring samt ha en god evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning. Vi bruker digitale verktøy og læringsplattform aktivt på alle trinn, så interesse for digital didaktikk for å legge til rette for god læring er en viktig kompetanse. Vi søker etter en lærer med godkjent pedagogisk utdanning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i tilsettingen.

Den som ansettes på forplikte seg på skolens basis og formål og kunne gi sin tilslutning til skolens verdidokument. Vi tilbyr lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Politiattest er påkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. friskoleloven § 4-3.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 hvis du har spørsmål om stillingen.

Søknad sendes inn via karriere.no

Søknadsfrist: 25.08.2020

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater