Ledig stilling

Larvik kommune

Lærer

Offentlig forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne - derfor satser vi på deg som vil bli lærer hos oss. Er det deg?

I Larvikskolen finner du en rød tråd gjennom skolens visjon, mål, innsatsområder og utvikling. Visjonen vår er "Kultur for læring". Vi ønsker å løfte frem den skoleledelse og undervisningspraksis som sterkest påvirker elevenes læring. Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel". 

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelse og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å mestre og høre til. 

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Alle elever i Larvikskolen har egen iPad. Læreren skal ha så god kompetanse på digitale verktøy at de vet når de ikke skal bruke det. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen. 

Vi legger vekt på et raust og støttende skolemiljø. 
Vi har Newtonrom og Farris naturskole.
Vi samarbeider tverrfaglig,  for å sikre en trygg og god oppvekst for barna i kommunen SE MEG. 

Skolens visjon: "Vi skal skape morgendagens medborgere. I dag!"

Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Tjodalyng legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet.

Vi har behov for en lærer på mellomtrinnet.
Vikariatet gjelder frem til sommeren 2023.
Engelsk, samfunnsfag, matematikk og noe spes.ped

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du deltar i skolens utviklingsarbeid og tar læreplanverket i bruk.
 • Du bidrar til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon.
 • Du fremmer et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Du utøver god klasseledelse.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker fortrinnsvis etter deg med godkjent lærerutdanning, men annen relevant utdanning og erfaring kan også bli vurdert.
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene.
 • Du er mål og resultatorientert
 • Vi vil at du har god relasjonskompetanse til elever og god kompetanse i lærersamarbeid.
 • Du har gode IKT-ferdigheter og er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi.
 • Du er bevisst rollen som leder i klasserommet.
 • Du har forventninger til alle elevers potensiale.
 • Vi vil ha deg som setter deg høye mål for ditt arbeid med profesjonsutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg, varm og tydelig klasseleder.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser.
 • Du har evnen til å skape gode sosiale relasjoner og bidrar til et trygt og godt skolemiljø.
 • Du har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling.
  Personlig egnethet blir tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk.
 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter.
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for elevene.
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordninger for ansatte

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Alle attester og relevante dokumenter lastes opp i søknaden.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.