• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2021
 • Sted:
  STAVERN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  STAVERN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235014
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?
I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".
Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelsen og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfelleskap hvor alle elevene skal oppleve å mestre og høre til.

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elevene i Larvikskolen har egen iPad.  Målet er at bruk av digitale hjelpemidler i skolen skal øke det generelle læringsutbyttet. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen.

 • Larvikskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet og er deltakere i læringsmiljøprosjektet.
 • Larvik kommune er en realfagkommune.
 • Larvikskolen samarbeider med barnehager og videregående skole for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0-16 års perspektiv.
 • Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

Ved Stavern skole blir det fra 1.1.22, ledig et vikariat i 100% stilling, på 6 måneder.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en lærer til undervisning i basisfagene norsk og engelsk i tillegg spesialpedagogikk. Undervisning på 1.-4 årstrinn. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning på oppstartstidspunktet.
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene.
 • Du er mål og resultatorientert.
 • Du behersker IKT godt.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg og tydelig klasseleder.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser.
 • Du har evnen til å skape gode sosiale relasjoner og bidrar til et trygt og godt skolemiljø.
 • Du har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk.
 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter.
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for elevene.
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning.
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

 

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2021
 • Sted:
  STAVERN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  STAVERN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235014
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune