• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096226
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?
I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Larvikskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet og er deltakere i læringsmiljøprosjektet.
Larvik kommune er en realfagkommune.
Larvikskolen samarbeider med barnehager og videregående skole for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0-16 års perspektiv.

Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

På Mellomhagen ungdomsskole er det ledig fast 100% lærerstilling med kompetanse i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag.

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som: 
- Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse.
- Har god kunnskap om oppbygging og ledelse av læringsprosesser.
- Har god relasjonskompetanse til elever.
- Har god kompetanse i lærersamarbeid.
- Har gode IKT-ferdigheter og er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi.
- Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet.
- Har forventninger til alle elevers potensiale.
- Setter seg høye mål for sitt arbeid med profesjonsutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring.

Arbeidsoppgaver:

 • Du deltar i skolens utviklingsarbeid og tar det nye læreplanverket i bruk.
 • Du bidrar til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon.
 • Du fremmer et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Klasseledelse.

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever godkjent lærerutdanning på oppstartstidspunktet. 
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene.
 • Du er mål og resultatorientert.
 • Du behersker IKT godt.

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg og tydelig klasseleder.
 • Du er fleksibel og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser.
 • Du har evnen til å skape gode sosiale relasjoner og bidrar til et trygt og godt skolemiljø.
 • Du har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for elevene
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering.

Personlig egnethet vektlegges.

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4096226
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune